Artık dağıtım ve iletim sistemleri de tüketiciden!

Sakarya'da yaşayan Erdoğan Erdoğan; hukuka aykırı olarak alındığı gerekçesiyle kayıp kaçak, dağıtım, personel satış hizmeti, personel sayaç ödeme ve iletim sistemleri bedellerinin iadesi için Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ)'ye başvurdu. Başvurudan sonuç alamayan Erdoğan, Erenler Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na şikâyette bulundu. Erdoğan, haksız yere alınan kayıp kaçak, dağıtım, personel satış hizmeti, personel sayaç ödeme ve iletim sistemleri bedellerinin hesaplanarak iadesini talep etti. SEDAŞ'ın savunmasını aldıktan sonra şikayeti karara bağlayan hakem heyeti, yalnızca kayıp kaçak bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verdi.

Erdoğan, kayıp kaçak bedeli dışındaki değerlerin ödenmesi yönündeki başvurusunun, dikkate alınmadığı gerekçesiyle hakem heyeti kararını Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde temyize götürdü.

SEDAŞ, mahkemeye sunduğu savunmada, hakem heyetinin kaçak bedelinin iadesine ilişkin kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Davacının, etik olarak nitelendirdiği diğer talepler hakkında davacı lehine karar verilmemesinin hukuka uygun olduğunu iddia eden SEDAŞ, davanın reddine karar verilmesini, yargılama ve avukatlık giderlerinin de karşı tarafa yüklenmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tüketicinin kayıp kaçak bedeli, dağıtım bedeli, personel satış hizmeti bedeli, personel sayaç ödeme pedeli ve iletim sistemleri bedeli altında yapılan kesintileri, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle istemede haklı olduğunu belirtti.
Mahkeme, eksik incelemeyle karar veren tüketici hakem heyeti kararını iptal etti.

Kararın üzerine Erdoğan, haksız olarak alınan bedellerle ilgili talebinin yeniden görüşülerek karara bağlanması için Erenler Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu.

SEDAŞ, hakem heyetine gönderdiği yeni savunmada, faturada yer alan tüm bedellerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ve tümü yasal mevzuat ile düzenlenen kalemler olduğunu belirterek, kalemlere dağıtım şirketlerinin müdahalesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Başvuruyu ikinci kez karara bağlayan hakem heyeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tüketicinin faturalarında gösterilen kayıp kaçak, dağıtım, personel satış hizmeti, personel sayaç ödeme ve iletim sistemleri bedellerinin toplamı olan 557 liranın yasal faiziyle birlikte tüketiciye ödenmesine karar verdi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2751662/artik-dagitim-ve-iletim-sistemleri-de-tuketiciden