Recep Alp Vergi Haftasını kutladı

Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep Alp'in açıklaması şu şekilde:

1989 Yılından bu yana geleneksel hale gelen "Vergi Haftası", toplumumuzun tüm kesimlerinde gereken vergi bilincinin oluşturulması ve yurttaşlarımızda vergi vermenin alışkanlık hale getirilmesi için,ülkemizin dört bir yanında kutlanmakta olup, bu yıl da 25 Şubat-03 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacaktır.

Vergi Haftası'nın amacı, vatandaşlarımızın vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarını arttırmak, toplumda ve özellikle yarının mükellefleri yada ülkenin yöneticileri olacak çocuklarımızda sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmaktır. Bilindiği gibi vergi bilinci, Devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu giderlerinin karşılanması için, vatandaşların elde ettiği gelirlerden veya servetlerinden yasalarda belirtilen usul, esas ve oranlara uygun olarak katkıda bulunmaları gerektiğini bilme ve hatırlama yeteneğine sahip olmalarıdır.

Hızlı bir değişim süreci geçiren ülkemizde, vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin, en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için, gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında, vergi gelirlerinin büyük önemi bulunmaktadır. Tüm yurttaşlarımızın, kazancının bir bölümünü vergi olarak devlete ödemesi, kamu harcamaları için devletimize güç kazandırmaktadır. Büyük Önderimiz Atatürk'ün, Yüce Türk Milleti'ne en büyük emaneti olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının korunmasında ve Milletimizin huzuruve güvenliği için, ülke savunmasının sağlanmasında, gerekli olan kaynağın temini göz önünde tutulduğunda, verginin önemi çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda özetlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi bakımından, Başkanlığımızın misyonu; "Mükellefodaklı çözüm üreten, mükellef haklarını gözeten, toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak üzere yeterligeliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun arttırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmak" vizyonu ise; "Her türlü ekonomik yapım ve aktiviteyi kavrayabilen, güvenilir,etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmak" şeklinde belirlenmiştir.
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz; etkin idare, mutlu mükellef ve güçlü bir Türkiye'dir. Hedeflenen bu yolda vatandaşlarımızın vergi toplama konusunda verdiğimiz hizmete, aile bireylerini de etkileyerek belge alma alışkanlığını yerleştirmemize yardımcı olmalarını ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızın bir parçası olarak kamuoyuna sunduğumuz geri dönüşümlü iletişimin, tüm kanallarını kullanarak vergilemenin bizzat içinde olmaları gerekmektedir.
Bu vesileyle; ilimizde faaliyetlerin tamamı kayıt altına alınmış, belge düzenine uyan, kazançlarını yaptığı işin potansiyel ve büyüklüğü ile uyumlu olarak doğru beyan eden, ödenmesi gereken vergisini zamanında ödemiş olmanın gururunu ve onurunu yaşayan mükelleflerden olmanız dileğimle tüm mükelleflerimize şükranlarımı sunar, tüm vatandaşlarımızın "Vergi Haftası" nı içtenlikle kutlarım

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2758998/recep-alp-vergi-haftasini-kutladi