Büyükşehir'in 2012 Bütçesi Tehlikede!

Büyükşehir Belediyesi 2012 Tahmini bütçesi dün onaylandı. Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimin de kabul edilen Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Bütçesi, bağlı ilçe belediyeleri ile birlikte 379 milyon 657 bin 63 TL olarak belirlendi. Bağlı ilçe belediyeleri dışında Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ise 185 milyon TL oldu. 2012 bütçesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. MHP Grup Başkanvekili Metin Ökden'in katılmadığı toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü.

BÜTÇE BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE NASIL OYLANDI?

Ancak oylama sırasında yaşanan bir olay kafaları karıştırdı. Meclisin 57'inci maddesi gelir taifeleri ve 58'inci yani son maddesi ise bütçeydi. AKP'li Grup Başkan Vekili Osman Aydın, 57 ve 58. maddeleri teşkil eden gelir tarifesi ve bütçenin birlikte oylanmasını teklif ederek kabulünü istedi. Aydın'ın 57. madde okunduktan sonra bu maddeyle birlikte 58. maddenin de oylanması isteğine başkan Meclisi yöneten ve bir televizyon kanalında ki canlı yayın nedeniyle 10 dakika bileşime geç katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da uydu ve iki maddeyi birlikte oyladı. Meclis üyeleri de bu iki maddeyi oybirliğiyle kabul etti.

AKILLARDA "2012 BÜTÇESİ GEÇERLİ Mİ, YÜRÜRLÜĞE GİRER Mİ?" SORUSU

Ancak gerek Adapazarı Belediyesi'nin bütçesini kabul ettiği son toplantı da ve gerekse Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin önceki toplantısında bütçe bölüm bölüm ve bütçe kararnamesi de madde madde oylanıyordu. Bu yıl Büyükşehir Meclisi'nde bu uygulamaların yapılmaması akıllara "2012 Bütçesi geçerli mi, yürürlüğe girer mi?" sorusunu getirdi.

GEÇERLİ YÖNETMELİK

T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin belediyeler bölümü içerisinde yer alan Mali Yapı başlığında, "Büyükşehir belediyesi bütçe ve muhasebe işlemleri 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yürütülür."ibaresi yer aldı.

YÖNETMELİK KARARNAME MADDE MADDE, BÜTÇE SINIFLARLANDIRMALARN
1. DÜZEYLERİ TOPLAMLARI ÜZERİNDEN OYLAMA YAPILIR DİYOR

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde ki Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi ile ilgili bilgilerin verildiği internet sitesinde de yer alan 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin"Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü" başlıklı dördüncü bölümünde görüşme usulü anlatılıyor. Buna göre 29. Madde şöyle:
BÜTÇE TASARISININ MECLİSTE GÖRÜŞÜLMESİ
MADDE 29 - (1) Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar.
(2) Meclis;
a)Bütçe kararnamesini madde madde,
b)Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi,
c)Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,
ç)Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi,
itibariyle toplamları üzerinden oylar ve kabul eder.
(3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır.
(4) Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz.
(5) Birim yetkilileri kendi bütçeleri görüşülürken, meclisin talep etmesi halinde toplantıda hazır bulunarak gerekli açıklamayı yaparlar.
(6) Meclis üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler.
(7) Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kullanılır. Meclis, bütçeyi bütünüyle reddedemez, aynen veya değiştirerek kabul eder. Meclis bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunun 30 uncu maddelerine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa bildirilir.
(8) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
VALİ ONAYLAR MI? UZMANLAR: MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI YA DA BAŞKA BİR FORMÜL ARANMALI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı bütçesinin ve bütçe kararnamesinin kabul edildiği meclis kararları ilin en büyük mülki amirinin yani Vali Mustafa Büyük'ün onayından sonra yürürlüğe girecek. Ancak Vali Mustafa Büyük'e bu oylama şeklinin nasıl yapıldığının bilgisinin ne şekilde verileceği merak konusu. Ancak konu ile ilgili görüşüne başvurular uzmanlar 2012 bütçesinin yürürlüğe giremeyebileceğini iddia etti. Uzmanlara göre, "Oylama sırasında yönetmeliklere aykırı durum var. Vali Mustafa Büyük bunu onaylasa bile sorun var. Ki bu hususu valilikte göz ardı etmeyecektir. Büyükşehir Meclisi acilen olağanüstü olarak ya da başka bir formülle bu konuyu tekrar ele almalı. Aksi takdirde bir çok hizmet aksayabilir." dedi.

BÜTÇE KESİNLEŞMEZSE NE OLACAK?

Bütçenin kesinleşmemesi ya da Vali onayına rağmen bir itiraz sonucu 2012 bütçesi ile ilgili meclis kararının iptali durumunda ne olacağı da merak konusu oldu. Aynı yönetmeliğin 32. Maddesi'nde şu ifadelere yer verildi, "Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesinin uygulanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir."

AÇIKLAMA GELECEK Mİ?

Bu arada gözler Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. Büyükşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıp bilgilendirmesi bekleniyor.

Tarık Bulut yazdı

Kaynaklar: (Yönetmelik internet adresleri:

[url=http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFEFF9A56CAA041EFE ]YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN [/url]

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10003&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 ] İLGİLİ MEVZUATI OKUMAK İÇİN [/url]
[url= http://www.migm.gov.tr/Belediyeler.aspx] Mahalli İdareler Yönetmeliğe atıfta bulunulan site: [/url]

- Medyabar, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2761439/buyuksehirin-2012-butcesi-tehlikede