Saygı İnsan Olmanın Gereği

Okulun okuma salonunda gerçekleşen söyleşide Hüseyin Köroğlu, aynı toplumda yaşayan insanların gerek sâhip oldukları maddî ve manevi imkânlar açısından, gerekse cinsiyet itibariyle farklılık arz ettiklerine dikkat çekerek "Bu farklılıklara rağmen hepsi de insan olma vasfında eşittirler. Yani birlikte yaşamak zorunda olan fertlerin, birbirlerinin haklarına riayet etmesi, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, insan olmalarının bir gereğidir. Dinimizin bu husustaki emir ve tavsiyeleri ise meseleyi çok daha ciddî kılmaktadır. Bilinen bir gerçektir ki, bugün yaşlı olan dün genç idi. Yine bugün genç olan da Allah ömür verdiği takdirde yarın yaşlanacaktır. Cemiyette saygı geleneğinin nesiller boyu yaşatılması, herkesin bir önceki nesle mensup insanlara, sırf büyük olmaları sebebiyle hürmetkâr davranmalarına bağlıdır" dedi.

Müslümanın bütün mahlukata karşı saygılı olması gerektiğini de ifade eden Köroğlu, "Hatta o zahiren saygı ve hürmete lâyık olmayan kötü ahlâklı kimselere karşı, saygıyı talim etme niyetiyle hürmetkâr davranır. Nitekim Cenâb-ı Hak seçkin kullarının hasletlerini sayarken onların, kendilerine cahilce muamelede bulunan kimselere karşı bile mülâyim davrandıklarını beyin buyurmaktadır. Yine Allah Teâlâ'nın Hz. Mûsâ'yı Firavun'a gönderirken ona yumuşak söz söylemesini emretmesi, saygılı davranmanın, en katı kalplerin bile husumetini azaltacağını ve onları daha saygılı kılacağını göstermektedir" dedi.

Adabilim Okulları değerler eğitimi komisyonuBaşkanı Süleyman Akyüzlü "Her ay farklı bir değeri öğrencilerimiz için detaylı olarak işliyoruz. İmkânlar ölçüsünde bunu alanında yetişmiş insanlarla gerçekleştiriyoruz. Bu da söyleşilerimizin daha verimli ve keyifli geçmesini sağlıyor. Ben, öğrencilerimiz adına okulumuza kadar gelerek bizlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2763758/saygi-insan-olmanin-geregi