İtibarda Yatırım Kaygısı!

Ergün Özkan
Ergün Özkan

Bu şehrin geleceğini tayin edecek ve planlı gelişmesinin tek adresi toplu taşıma sisteminin düzenlenmesinden, hafif raylı sistemden geçmekte...
Bulunduğumuz bölgede raylı sistemi kullanmayan tek İl olma özelliğini taşımaktayız.
Muhtarlar günü münasebetiyle düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı "Raylı sistemler gelişmiş şehirler için çok önemli bir ulaşım aracı. Ancak bir potansiyel oluşması gerekiyor, eğer potansiyel oluşursa raylı sisteme geçeriz" diye görüş belirtmiş.
Anlaşıldığı üzere başkan da ulaşımda sorun yaşadığımız, mevcut kullanılan yöntemin ilkel olduğunu kabul eder durumda. Ancak mazeret olarak yolcu potansiyelinin oluşmadığı görüşünde...
Benim de tam olarak itiraz attığım yer burası, böylesi bir yatırımı planlamanın en önemli unsuru hiç kuşku yok ki yolcu sayısı olması, ancak ticari işletme anlayışı ile hareket ederek karlılık planlanmamalı.
Kamu kuruluşları yatırımlarını öncelikli yurttaşların faydaları üzerinden planlar mutlak ekonomik kazanım düşünmezler. Anayasada tarif edilen sosyal devlet ilkesi de bundan dolayıdır.
Onun içindir ki böylesi bir mazeret kabul edilemez kaldı ki bugün itibariyle bu şehirde yolcu sayısı azımsanacak boyutta değil!
Bunun sayımı, ölçümü yapılabilir ancak hafif raylı sistemi kullanabilmenin tek gerekçesi olamaz.
Sosyal devlet rakamlarla meşgul olmaz, yatırımının merkezini insanı koyar!..
Bölgede hafif raylı sistemi hayata geçiren komşu İller incelendiğinde benzeri bir sonuca ulaşılır.
Öncelikli hedeflerin karlılık olmadığı gerçeği görülebilir.
Daha ötesi Batı toplumları 1800 yılların sonlarında hafif raylı, metro v.b. ulaşım sistemleri ile sorunları çözmüşler.
Bahse konu yıllar da Batı kentlerinde kara taşıtı , insan sayısı hiç kuşku yok ki o yıllar için raylı sistemi ticari karlılık sağlayacak boyutta değildir.
Toplu taşıma sistemini çağdaş boyuta taşımanın en önemli gerekçesi karlılık değil , kullanılır olmasıdır.
Bunun en çarpıcı örnekleri bu sorunu 1800 yıllarda çözen tüm Batı kentleridir.
Başkan Toçoğlu bu sorunun çözümünü planlarken karlılık üzerinden değil, şehrin geleceğini, gelişmesine doğru yön vermesi üzerinden planlamalı!
Ticari kaygıdan uzaklaşıp, yurttaşın konforunu sağlayıp şehrin trafik karmaşasına son vermesi üzerinden değerlendirmeli!
Zaman en kıymetli hazine , bunun üzerinden karlılık hesabı yapılmaz doğru değerlendirilmesi için yatırım yapılır.
Yurttaşın tüm zamanını trafikte harcamasının önüne geçmenin yoludur hafif raylı sistem.
Sokak arası parkların engelidir, hafif raylı sistem.
Şehrin itibarının tesisinin yoludur hafif raylı sistem.
Unutulmamalı itibarda ekonomik kaygı olmaz!..
Ergün ÖZKAN

- Medyabar, Ergün Özkan tarafından kaleme alındı
https://medyabar.com/makale/2766884/ergun-ozkan/itibarda-yatirim-kaygisi