ANAP için Ankara'da

.Uluslararası Bilişim Teknolojileri Araştırma Derneği (UBİTAD) Genel Başkanı Muhsin ÖZTÜRK ve Genel sekreteri Samed DALGAKIRAN,Anavatan PartisiGenel Başkanı İbrahim ÇELEBİ, Anavatan Partisi Teşkilat Başkanı Kazım Kumpasoğlu ileikiligörüştüveAnavatan Partisinin Genişletilmiş İstişare Toplantısınakatıldı.

Sakarya'lıUBİTAD Genel Başkanı Muhsin Öztürk "Dernek olarakbütün siyasi partilerleolandiyoloğumuzusürdürüyoruz.Siyasi partilerin Sivil Toplumörgütleri ileolandiyologlarınıniyiolmasısorunlarınçözümündebüyükkatkısağlamaktadır" dedi.

Anavatan PartisiGenel Başkanı İbrahim Çelebi, "Sayın Muhsin Öztürk'ünToplantımızakatılmasındandolayı teşekkürederim. Bilişim Teknolojileri Araştırma Derneğinin yaptığıçalışmaları takdirlekarşılıyoruz.Siyasipartiler ilesiviltoplumörgütlerinindiyologlu olmasıülkemizdegüzel gelişmelerefırsatverecektir.Bizler deSivil ToplumörgütleriniziyaretederekSivil Toplumuniçindebulunduğuçıkmazlarıve ülkemiziçin yaptıklarınıgörüyoruz.Çalışmalarınaherzamandestek olacağız" dedi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2768838/anap-icin-ankarada