SATSO'dan “İşverenin yükümlülükleri” eğitimi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından üyelerine yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında "İşverenin Yükümlülükleri" konulu bilgilendirme toplantısı, SATSO Meclis Salonu'nda yapıldı.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin Cemal Hüseyin tarafından verilen bilgilendirme toplantısına SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu'nun yanında, çok sayıda işveren katıldı. İşverenin genel yükümlüklerinin; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapması olduğunun altını çizen İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin, işverenin yükümlülüklerini şöyle sıraladı;

"İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, çalışanlara yükleyemez."

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine yönelik yükümlülükleri hakkında da bilgi veren İş Sağlığı Uzmanı Hüseyin, şunları söyledi;
"İşverenin çalışanlar arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekir. .Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir."

İşverenin risk değerlendirmesi yaparken dikkat edeceği hususlar, işverenin acil durum planları, işverenin iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konularındaki yükümlülükleri, işverenin sağlık gözetimindeki yükümlülükleri, işverenin çalışanları bilgilendirmesi konusundaki yükümlülükleri, işverenin çalışanların eğitimi konusundaki yükümlülükleri, işverenin çalışan temsilcisi konusundaki yükümlülükleri hakkında da tek tek bilgi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hüseyin, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'ndaki idari para cezaları da işverenlerle paylaştı.

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2773301/satsodan-isverenin-yukumlulukleri-egitimi