Kadın Platformundan 8 mart yürüyüşü

Yeni Cami önünde toplanan kalabalık grup sloganlar atarak kortej halinde AKM'nin önüne kadar yürüdü. Burada Sakarya Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Özgül Kahraman, Dünya'nın dört bir yanında kadınların şiddete, eşitsizliğe karşı özgürlüğü, eşitliği savunduğunu belirterek, "Kadını korunması gereken bir bireye dönüştüren devletin, biz emekçi kadınlar üzerindeki ataerkil şiddeti ile muhafazakar ideolojiden beslenen neo-liberal politikaları, bugün her zamankinden daha acımasız hale gelmiştir. AKP gündeme getirdiği kademeli eğitim ile eğitim sistemini kendi siyasal- ideolojik amaçları doğrultusunda şekillendirmeyi hedeflemektedir. Bu zihniyetin uzantısı olarak, geçmişte sendikal örgütlenme ve demokratik hak arama mücadelemizi engellemek için geliştirilen soruşturma ve sürgün politikaları bugün gözaltı, baskın ve tutuklanma terörüne dönüştürülmüştü" dedi. Kahraman şöyle devam etti; "Devletin emeğimiz ve bedenimiz üzerindeki sömürüsünü reddediyoruz! Biz emekçi kadınlar, sınıf mücadelesinin içinde, sistemin yarattığı erkek egemen zihniyete karşı, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünya uğruna mücadele ederek özgürleşeceğimizi biliyoruz! İnsanlığın kurtuluşunun kadınların ellerinde olduğunun bilinciyle, mücadele ettikçe özgürleşen tüm kadınları selamlıyor ve tüm kadınları özgürleşmeye çağırıyoruz" dedi.
Yürüyüş ve basın açıklamasının ardından Eğitim Sen Şube binasında "Emek Mücadelesi Sürecinde Kadın" ve "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Cinayetleri" konulu panel gerçekleştirildi. Nuray Sancar ve Feray Aytekin Aydoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı panele Sakarya Kadın Platformu üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2778178/kadin-platformundan-8-mart-yuruyusu