14 bin metreküp kum buhar olmuş!

İçişleri Bakanı Efkan Alanın soruşturma açılması için onay verdiği; Karasu Belediye Başkanı, bir yardımcısı, 24 meclis üyesi ve bazı belediye çalışanları dahil 46 kişiyi kapsayan ön soruşturma raporunda, belediye tarafından Konacık Mahallesi/Sakarya Nehri kıyısındaki kum ocağından çıkarılan 14.413 m3 kumun belediyeye teslim edildiğine dair herhangi bir belgenin bulunmadığı iddiası dikkat çekiyor.

İddialar rapora şu şekilde yer alıyor:

4- Kum ocağında resmiyette olmayan satışların olduğu iddiasırnile ilgili olarak;

Belediye adına Konacık köyü F25- d4 paftasında 1,77 hektarlık alanla ilgili olarak düzenlenen yapı hammadde üretim izin belgesinde,Bubelgeye göre üretilen yapı hammaddesi, proje amacı dışında kullanılamaz veticarete konu edilemezşeklinde şerh bulunduğu, bu şerhle kum ocağından elde edilen ham maddenin ticaretinin yasaklandığı,

Belediye Başkanlığınca buhükmün aşılması amacıyla18.09.2014-18.10.2014 tarihleri arasını kapsayan 30 gün için bir kum ocağı firması ile 18.09.2014 tarihli 19.250,00 TL. bedelli araç kiralama sözleşmesinin, 04.05.2015-24.07.2015 tarihleri arasını kapsayan 80 gün için bir başka kum ocağı şirketi ile 04.05.2015 tarihli aylık 17.000,00 TL bedelli araç kiralama sözleşmesinin, 05.08.2015-09.10.2015 tarihleri arasını kapsayan 65 gün için ikinci şirket ile 05.08.2015 tarihli 17.000,00 TL bedelli, 10.12.2015-01.0J.2016 tarihleri arasını kapsayan 80 gün için2 kamyon ve bir kepçe kiralamasözleşmesinin imzalandığı,ancak bu firmaların Belediye adına düzenlediği herhangi bir fatura veya firmalar adına Belediyece tahakkuk ettirilen herhangi bir alacağın bulunmadığı,

Görünürde bir araç kiralama sözleşmesi olmasına rağmen, kum ocağını işleten firmaların Belediyenin kum ihtiyacını karşıladıktan soma, kum ocağındaki diğer kum sevkıyatlarını kendi firmalarının kum işleme tesisine yaptığı,

FARKLI PLAKALI ARAÇLAR

Belediyenin sunmuş olduğu sevk fişi listesinde bir şirketin kiraladığı belirtilen kamyonların plakaları haricinde başkaca araçların plakalarına rastlanıldığı, kiralama sözleşmesinde belirtilen kamyonların haricinde her seferinde farklı plakalı araçlar adına sevk fişlerinin düzenlendiği,

FEN İŞLERİ: 'YILDA 30 KAMYON YETER'

Belediye Başkanlığının 26.02.2016 tarih ve 7215 sayılı yazısında, çıkan ham maddenin kum olarak beton veya bina yapımında kullanılacak olması durumunda, anlaşma yapılan madencilik firmasının kendilerine ait ocakta eleme-yıkama makinasında yıkama işlemi yapılarak daha sonra Belediyenin şantiyesine sevk edildiğini belirtmesine rağmen, Fen İşleri Müdür Vekili Gökhan REİS?in ifadesinde,Belediyenin yıkanmış kum ihtiyacının yılda en fazla 30 kamyon kadar nolduğunuve genellikle kum ocağından çıkan kumun yıkanmadan Belediyenin şantiyesine getirildiğini veBelediyece teslim alınan kumlarla ilgili nolarak herhangi bir kayıt tutulmadığınıbelirttiği,

BELGE VE KAYIT YOK

Ön inceleme raporunda (Tablo -1 de) ayrıntılı olarak belirtilen1002 adet sevk fişi ile toplam 14.413 m3 kumun farklı plakalırnkamyonlarla, bedelsiz olarak iki kum ocağı firmasına sevk edildiğive bu malzemelerin ilgilifirmaların tasarrufuna bırakıldığı,14.413, m3 kumun Belediyeye teslim edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya kayıt bulunmadığıanlaşıldığından,

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

rnrn

14.413 m3 kumun farklı plakalı kamyonlarla, bedelsiz olarak iki kum ocağı şirketine sevk edilmesine engel olmayarak kamuyu zarara uğratan Belediye BaşkanıMehmetrnİSPİROĞLUile sevk fişlerini düzenleyenMustafa SÜRhakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6?ncı maddesi gereğincesoruşturma zni verilmesine?

karasuhaber.com

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2780673/14-bin-metrekup-kum-buhar-olmus