Basın tribünlerine kimler girebilecek?

Yönetmelikle Basın Tribününe girecek kişilerde aranacak asgari şartlar arasına "şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak" da dahil edildi. Bundan böyle Basın Tribününe girecek kişilerde şu asgari şartlar aranacak:

"26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak."

Yapılan bir başka değişikliğe göre spor müsabakalarının yapıldığı spor tesislerinin basın tribünlerine girecek basın mensuplarının tespiti ve akreditasyon işlemleri bundan böyle il müdürlüklerince yerine getirilecek.

İşlemler daha önce Türkiye Futbol Federasyonu dâhil ilgili spor dallarıyla ilgili federasyonlar tarafından yapılıyordu.

Basın tribünü için akredite edilecek kişi sayısı geçmişte olduğu gibi tesisin basın tribünü kapasitesiyle sınırlı olacak.

Akredite edilmeyen basın mensupları ev sahibi kulüp tarafından basın tribünlerine eski uygulamadaki gibi alınmayacak.
Basın Tribünü'nde karşılaşma izleyebilmek için geçmişteki, "Başvuru tarihinden geriye dönük üç ayda kesintisiz olarak spor basını alanında çalışmış olmak" şartı da "Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre verilen sarı renkli basın kartı sahibi olmak veya çalıştığı basın kuruluşu ile spor servisinde çalıştığına dair en az bir yıllık sözleşmesi bulunmak" şeklinde değiştirildi.

- Medyabar, Medya bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2784226/basin-tribunlerine-kimler-girebilecek