Ozanlar Aile hekimliği için açıklama

04.08.2012 tarihinde Medyabar isimli internet sitesinde yayınlanan "Ozanlar Aile Hekimliği Merkezi İçin Bir İddia" başlıklı yazı konusu ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Cevap ve Düzeltme" yazı metni şöyledir;
"Bilindiği üzere; Aile Hekimliği Sisteminde emeklilik veya istifa gibi herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlara Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre üç ay içinde yeniden yerleştirme yapılması gerekmektedir. Müdürlüğümüzce 30 Temmuz tarihi itibari ile boş olan pozisyonlardan öncelik arzeden dört tanesine yerleştirme yapılmıştır. Yerleştirme yapılacak öncelikli pozisyonların belirlenmesinde tek aile hekiminden oluşan pozisyonlar ile ek yerleştirmenin yasal üst sınırı olan üç aylık süre esas alınmıştır.

İlimiz genelinde hem sağlık müdürlüğü hem de halk sağlığı müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler bir bütünlük ve uyum içinde olmak durumundadır. Belli ve oldukça az sayıda hekim ve yardımcı sağlık personeli ile hem koruyucu hemde tedavi edici hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi temel amacımızdır.

30 Temmuz 2012 de yapılan yerleştirmede açılan dört pozisyondan üç tanesine acil serviste görevli hekimler yerleştirilmiştir. Bunlardan ikisi Toyotasa Hastanesi biriside Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisinde görev yapmaktadır.

Ozanlar Aile Sağlığı Merkezinde beş hekim görev yapmakta iken bu hekimlerden bir tanesi yaklaşık iki ay önce emekli olmuş ve burada bir pozisyon boşalmıştır.
Burada beş olan hekim sayısının dörde düşmesi verilen hizmetlerde herhangi bir aksaklığa yol açmamıştır. Ayrıca yeniden yapılacak olan ek yerleştirme için öngörülen süre henüz dolmamıştır. Ozanlar aile sağlığı merkezindeki" boş pozisyona Ağustos ayı sonunda ek yerleştirme yapılacaktır.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2786997/ozanlar-aile-hekimligi-icin-aciklama