Serdivan personeline 'İş Güvenliği' eğitimi

Düzenlenen seminerin sağlık ile ilgili olan kısmı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oğuz Karabay tarafından verilirken; İş sağlığı ve güvenliği hukuku ile ilgili kısmı ise yine Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğr. Gör. Yrd. Doç.Dr. Serdar Orhan tarafından işlendi. Seminerde ayrıca Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlilerinden Makina Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı da olan Mehmet Yılmaz da İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer konularda personeli bilgilendirdi.

Serdivan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen eğitimde amacın; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak olduğu ifade edildi.

Eğitimin genel ve sağlık ile ilgili olan bölümünde; çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım konuları işlenirken; teknik konular kısmında ise; kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, risk ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü ve son alarak da tahliye ve kurtarma konuları işlendi.

Çalışma ortamında insanların bilinçli ve dikkatli davranmalarıyla iş kazalarının önüne geçileceği vurgulanırken, ofis ortamında ve sahada çalışan personelin özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde duruldu. Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere ilerleyen dönemlerde devam edileceği belirtilirken, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda personelin bilinçlendirilmesiyle, kazaların en aza indirgenerek, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılacağının altı çizildi.

- Medyabar, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2789573/serdivan-personeline-is-guvenligi-egitimi