Sakarya meslekte birlik grubu oluşturuldu

2013 yılının Mayıs ayı içinde toplanacak Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunda yapılması gereken seçimlere katılmak üzere 3568 Sayılı kanunun 40. Maddesine göre SAKARYA MESLEKTE BİRLİK GRUBU oluşturuldu. Sakarya Meslekte Birlik Grubunun amacı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek. Yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, Mesleki bilgi birikimini arttırmak, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi iletişimini sağlamak, muhasebe, maliye, ekonomi ve diğer bilim dallarındaincelemeler yapmak ve sorunların çözümünde her türlü yardımda bulundu.

Sakarya Meslekte Birlik Grubu; Açıklık, Dürüstlük, Bilimsellik, Bağımsızlık, Eşitlik, Bütünleştiricilik, Katılımcılık gibi ilkelere gönül vermiş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin sorunlarını bilen, ülke sorunlarının çözümünde üstüne düşen rolü hiç çekinmeden üstlenecek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini ve meslek odasını içinde bulunduğu mevcut durumundan daha ileriye götürebilecek çalışmaları amaç edinmiş kadrolardan oluşmuştur.Kurdukları web siteleri de www.sakaryameslektebirlikgrubu.com adresi ile yayına başlamıştır.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2798293/sakarya-meslekte-birlik-grubu-olusturuldu