Araçla ilgili bu işlemlere artık noterler bakacak!

Best Western Premier Otel'de gerçekleşen eğitim semineri Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş'inde katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim seminerinde yeni düzenlemelerde ilgili bir çok konu görüşülürken özellikle Araç Tescil işlemlerinin emniyetten Noterliklere devredilmesi üzerinde duruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Yeni düzenleme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere,Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak.

Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu madddenin uygulanmasına ilişkin uysul ve esaslar, Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Bilriğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle

Belgeler Gizli Olacak

Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanrak olan belgeler gizli olacak. Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek. Mahkemler bu hükmün dışında tutulacak. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak. Devre ilişkin öngmrülen hükümler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan uygunlanmayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek

Taşınır Rehin Sicil Sistemi 1 Ocak'tan itibaren...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında, rehinli taşınır sicilinin kurulması ve sicil hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

İşletmelerin varlık yapısında önemli yer tutan stok ve alacakların yanı sıra ham madde, kazanç ve iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar, ticari plaka ve ticari hat ile ticari projelerin taminat olarak gösterilebilecek.

Tacir ve esnafın birbirlerinin yatırımlarını finanse edbilmelerine imkan sağlanacak

yabancı para birimi üzerindenden rehin kurulabilecek

Rehinli taşınır sicilinin kuruluş ve işleyişi, protokol ile Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştirilecek

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2806014/aracla-ilgili-bu-islemlere-artik-noterler-bakacak