'Belediye Personeline Bütçe ve Stratejik Plan Eğitimi

   Stratejik Planlar, yasal bir yükümlülük olma yanında kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmeti üretimi ve sunumu yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri, topluluk açısından önem taşımaktadır. Kamu yönetimi kapsamında bu faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan olan bu planlama anlayışı ile kamu yöneticileri faaliyetlerini uzun vadeli bir perspektifle bakabilmekte, iç ve dış etmenlerin kurum üzerindeki etkilerini daha yakından görebilmektedir.

  Bu çerçevede, Stratejik Planlama Genelgesi yayınlanmış, Hazırlık Programı doğrultusunda başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere belediye çalışanlarına Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi ile bütçeleme konularında E. Devlet Bütçe Uzmanı Salim Demirhan tarafında seminerler verilmiştir.

  Belediye kaynaklarının en doğru biçimde kullanılması için düzenlenen seminerlere, personel de büyük ilgi göstermiş olup, edindikleri bilgilerle verimli bir çalışma ortamı ile bütçe ve AR-GE personeli, belediyenin geleceği için sağlam adımlar üzerinde kararlıkla ve özveri ile çalışmaktadır.

Planlama çalışmaları kapsamında belediyemiz paydaşlarının da görüşlerine başvurulacak ve bu görüşler çerçevesinde  "2020-2024 Stratejik Planı"na son hali verilecektir.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2952672/belediye-personeline-butce-ve-stratejik-plan-egitimi