Karasu'da jet inceleme kararı. İşte iddialar!

 Son yıllarda adı soruşturmalarla sıkça gündeme gelen Karasu Belediyesi’nde yeni bir inceleme başlatıldı. Olağan teftiş için Karasu Belediyesi’ne gelen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Teftiş Kurulu’ndan iki müfettiş, rutin denetlemesine ek olarak Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu’nun tespit ettiği 2009-2019 yılları arasında yapılan belediye harcamalarına usulsüzlük iddialarını gündemine aldı.
 İki müfettişin konuyla ilgili olarak çeşitli kurumlardan bilirkişi talebinde bulunduğu ve bazı uzmanların Salı gününden itibaren belediyeye gelerek çalışmaya başladığı belirtildi.
 
KOMİSYON KURULMUŞTU
 
Karasu Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Nisan 2019’da yaptığı ilk toplantıda verilen bir önergeyi kabul ederek 2009-2019 yılları arasını kapsayan 10 yıllık dönemde yapılan işlem ve harcamaların incelenmesi kararını vermişti.
 Önerge doğrultusunda oluşturulan ve 3 AKP’li 1 CHP’li ve 1 MHP’li üyeden oluşan 5 kişilik Hukuk Komisyonu, raporunu 5 aylık bir çalışmayla tamamlamış ve 10 maddelik rapor Eylül 2019 aylık olağan toplantısında meclis üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra İçişleri Bakanlığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.
 
RAPORDAKİ İDDİALAR
 
Raporda yer alan iddialar şöyle:
 
1-Faaliyet konusu akaryakıt alım satım işi olmayan bir şirketten Karasu Belediyesine akaryakıt satış faturası düzenlediği,
 
2-Aynı restorandan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, özellikle seçimden önceki son 15 gün içerisinde her gün ciddi miktarlarda Karasu Belediyesine yemek satış faturaları düzenlediği,
 
Bir şirketten, şirket kayıtlarında girdi mal olarak bulunmayan kereste malzemesini Karasu Belediyesine satış faturası olarak düzenlediği,
 
3-Akaryakıt alım ihalesi kapsamında yapılmış olan sözleşme varken, sözleşmeye aykırı olarak sözleşme harici başka bir şirketten akaryakıt alımı yapıldığı,
 
4-Karasu Belediyesinin banka hesap hareketleri incelendiğinde genellikle aynı firmaların yüksek meblağlı ödemelere karşılık Karasu Belediyesine mal, hizmet faturaları düzenleyerek düzenli para çıkışı sağladıkları,
 
5-Karasu Belediyesine iskân harcı, ruhsat harcı, emlak vergisi vb. ödemeleri bulunan firmaların bu ödemelerine karşılık olacak şekilde, isim olarak farklı ancak sınırlı sayıda olan firmanın Karasu Belediyesine karşı faturalar düzenleyerek bir şekilde mahsuplaştırılma yoluna gidildiği,
 
6-Birinci derece akrabalık ilişkileri bulunan ancak farklı şirket adları kullanılarak aynı gruba yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığı,
 
7-İnceleme takvimi içerisinde bulunan yıllarda yapılan doğrudan temin miktarlarının toplamı için 4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinde "Bu kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." denilmektedir. Yapılan incelemelerde bu sınırların aşıldığı,
 
8-Mal alım İhalelerinin her takvim yılı başlangıcında yapılması gerekirken, Beton ürünleri alımı, mıcır ürünleri alımı, nakliye hizmet alımı, asfalt malzeme alımı, akaryakıt ürünleri alımı, lastik ürünleri alımı, yağ ve akü grubu, park ve bahçe hizmetlerine kullanılacak ürünlerin açık ihale usulü ile alımların yapılmadığı tespit edilmiştir.
 
9-15 Temmuz Demokrasi Parkı idari bina yapımı, Aile ve Sosyal Politikalar Karasu İlçe Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası Çatı Yapımı, Ortaköy Şadırvan Yapımı, Belediye Şantiyesinde Depo Yapımı, Aziziye Mahallesi Tın Tın Park Kafeterya Yapımı, Kızılcık Mahallesi Köprü Yapımı, Limandere Mahallesi Sosyal Tesis Yapımı işlerine yapılan ödemelerin toplam tutarları doğrudan temin limitlerini aştığı tespit edilmiştir.
 
10-4734 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22. maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22. maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 Sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden bu konu hakkında inceleme yapılması gerekmektedir.
Kaynak. Karasuhaber

- Medyabar, Arka Kapı bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3055595/karasuda-jet-inceleme-karari-iste-iddialar