Sakarya'nın zemin yapısı bu örnek ile anlatıldı

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Levent Gülen, 17 Ağustos 1999'da  ilimizin zemin sıvılaşmasının en çok yaşandığı bölge olduğunu söyleyerek bir video ile Sakarya'nın zeminini anlatan bir örnek gösterdi. Deprem anında zemin sıvılaşmasının nasıl olduğu yapılan deneyde gösteriliyor. Su  dolu kovaya kum doldurularak oluşturluan zeminin üstüne bir binayı temsilen bir taş koyuluyor. Deprem sarsıntısı yapılarak zemin sıvılaşmasının nasıl olduğu örnekte gösteriliyor. 17 Ağustos 1999'da ilimizde gerçekleşen depremde zemin sıvılaşmasından dolayı birçok bina çökmüştü.

Zemin Sıvılaşması Nedir ?

Yüzeye yakın kum tabakalarında, kum tanecikleri arasındaki boşluklara ani sismik kuvvet (deprem) uygulandığı zaman, tanecikler arasındaki denge bozulur ve zeminde durağan ve dağınık halde bulunan su içeriği yüzeye doğru hareket ederek zemin yüzeyine çıkmaya başlar. bu olaya zemin sıvılaşması adı verilir. 

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3221224/sakaryanin-zemin-yapisi-bu-ornek-ile-anlatildi