134 yıllık markamız var, farkındamıyız...

Türkiye' de her yıl yaklaşık olarak ortalama 120.000 civarında marka tescili, olarak ortalama 18.000 patent başvurusu yapılmaktadır. Şehrimiz Sakarya bu sıralamada yıllık 900 civarı marka tescili başvurusu ve 150 civarında patent/faydalı model tescili müracaatı ile üst sıralarda bulunmaktadır. Fakat yine de istenen seviyede olduğu pek söylenememektedir.

Ülkemizin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında uluslararası markaların oluşturulması ve TÜRK MARKASI algınının oluşması için önemli hedefler ortaya konmuştur. Bu kapsamda ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu, patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunmasıyla ilgili işlemleri yapmakla görevlidir.

Ülkemizde ve dünyada uzun yıllardır ayakta duran markalar ve şirketler bulunmaktadır. Dünyada marka deyince akla gelen ilk markalardan olan COCA COLA 1892 yılından beri 128 yıldır ayakta durmaktadır. Şehrimizin en eski markalarından ve hala ayakta duran markalarımızdan ALİKOKA BOZASI 1886 yılından beri 134 yıldır yani COCA COLA dan 6 yaş daha büyük olarak hala ayakta durmakta ve faaliyet göstermektedir. Fakat burada önemli olan eski olmak değil marka değeri olarak ortada durmaktadır.

Dolayısıyla burada 2 önemli kavram çıkmaktadır. 1- Kurumsallaşma 2- Markalaşma

Günümüzde giderek artan rekabet koşullarında Kurumsallaşma düzeyi yüksek olan işletmeler savaşı kazanmakta düşük olan işletmeler ise piyasadan silinmektedir. Bu noktada kurumsallaşma olgusu küçük veya büyük tüm işletmeler için bir şart olarak kendisini kabul ettirmektedir. Kurumsallaşma işletmelere, çevreye nasıl ayak uyduracaklarını gösterirken aynı zamanda işletmelerde sistemli bir yapıyı ortaya koyar.

Kurumsallaşma; işletmenin kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlara, rasyonel yönetim ilkelerine, prosedürlere sahip olması, değişen çevre koşullarını izleyen sistemleri kurması, gelişmelere uygun örgütsel yapının oluşturulması, iş yapma usul ve yöntemlerini örgüt kültürü haline getirilmesi ve bu sayede diğer işletmelerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi, işletmenin bir sistem haline getirilerek verimli bir iş ortamının oluşturulması şeklinde ifade edilmektedir.

MARKA OLMAK NEDİR?

Marka olmak, çok uzun süreli bir hedef doğrultusunda bir ürünün ya da hizmetin tüketiciye sürekli ve aynı standartlarda temin edilme garantisi anlamına gelmektedir.

MARKALAŞMAK İSTEYEN KOBİ NE YAPMALIDIR?

Pazardaki Konumunu Bilmelidir. KOBİ'ler ulusal ve küresel pazarda ürünlerinin maliyet, fiyat, kalite gibi açılardan ne durumda olduğunu tespit etmeli ve pazardaki konumunu bilerek markalaşma yolunda yol haritası çizmelidir. Fark yaratmalıdır. KOBİ'ler yaptıkları durum analizi sonrasında rakiplerine göre rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri yönlerini belirleyerek, bu yönlerini fark yaratacak şekilde geliştirmelidirler. Akabinde de bu farkı sürekli olarak vurgulamak KOBİ'lerin markalaşmalarında önemli adımlardan biri olacaktır. Günümüzde fark, yenilikçi bir yaklaşım yaratılabilmektedir. Uzun Vadeli Düşünmelidir. Markalaşmanın uzun soluklu bir yolculuk olduğu unutulmadan, pazara dair trendler, eğilimler üzerine araştırmalar yapılmalıdır. Sonuçta markalaşma istikrarlı bir çalışma sonucunda tüketici nezdinde uzun dönemde sağlanan güvendir.

MARKALAŞMAK İSTEYEN KOBİ NE YAPMALIDIR?

Tüketici ile temas noktalarına özen gösterilmelidir. Markanın müşteri ile sürekli temas halinde olan gişe memuru, telefonlara cevap veren görevliler gibi çok da üst düzey pozisyonlarda olmayan çalışanları, tüketicinin marka hakkında ilk izlenimlerinin oluşmasını sağlar. Onlarla yaşanacak kötü bir deneyim, markalaşma sürecine büyük sekteler vurabilir. Bu yüzden özellikle müşterinin karşısına ilk olarak çıkacak çalışanlar özenle seçilmelidir. İnternet sitesine özen gösterilmelidir. Günümüz internet çağında, bir marka ile ilgili ilk bilgi aranan yerlerden birinin de internet olduğu dikkate alındığında, internet sitesi markanın görünen yüzlerinden biri olarak önem kazanıyor. Sitenin özensiz olması markaya ciddi zararlar verebilir. Yetenek avına çıkmalıdır. Markalaşma sürecinde en önemli sermaye insan kaynağı olarak ön plana çıkıyor. KOBİ'ler büyüdükçe kalifiye insan kaynaklarını çekmek için büyük efor sarf etmeli ve buna yönelik maliyetleri önceliklendirmelidirler.

Bu sayede de işletmelerin markalaşma süreçleri, kurumsal kimlik ve marka tescilleri konusunun önemini vurgulayan DEMİR, başvuru süreci hakkında, 0532 606 86 94 numaralı telefondan, firmamız Markatek Patent Müşavirlik Tic. Ltd. Şti. yetkili uzmanlarından veya www.markatek.com.tr web adresinden ulaşarak bilgi alınabileceğini belirtti.

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3455118/134-yillik-markamiz-var-farkindamiyiz