O eylemler işe yaradı. Uygulama 6 ay ertelendi

S.S 27 Nolu Pamukova Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile başlayıp, yurdun birçok yerinde kamyoncular, "Digital tagokraf" uygulamasının altyapısının kurulmadığını, bu haliyle uygulanması durumunda kendilerini mağdur edeceğini belirterek eylem yapmıştı.

Yurdun dört bir yanında binlerce kamyoncunun eylemleri sonrası Ulaştırma Baknalığı internet sitesinden bir basın açıklaması yaparak "Digital tagokraf" uygulamasının henüz tamamlanmadığını ifade ederek 3 Haziran 2020'ya kadar ertelendiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı yaptığı basın açıklmasında; "4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir." dendi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3456692/o-eylemler-ise-yaradi-uygulama-6-ay-ertelendi