İsrail ve ABD bayrağı yakıldı

 Grup adına basın açıklaması yapan Enes Berat Gürler'' ABDnin rüşvet karşılığında Filistin direnişini bitirmeye ve Filistin topraklarını İsraile peşkeş çekmeye çalıştığını belirterek Filistinlileri 50 milyar dolar para ve 1 milyon kişiye istihdam rüşveti ile kandıracaklarını sanıyorlar. Polis gücü Siyonistler tarafından yönetilen ordusu olmayan başkenti Doğu Kudüsün kenar mahalleleri olan bağımsız bir Filistin devleti kurgusu ile aklımızla alay ettiklerini sanıyorlar'' dedi.

Bu plana destek çıkan Suud ve Körfez monarşilerine sert tepki gösteren Gürler Amerikan uydusu olmayan ülkelerin birlik oluşturmasından başka seçenek olmadığını dile getirdi.

Tek başına Türkiye tek başına İran tek başına Pakistan tek başına Malezya Amerikan emperyalizmiyle başa çıkamaz. Ama İslam Birliği olursa ümmetin ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşuna giden yol açılacaktır. Emperyalizm ve Siyonizmin döktükleri kanda boğulacakları günler yakın olacaktır ifadelerine yer verilen açıklamada Müslümanların kavim ve mezhep ayrışmasından kurtularak vahdeti sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada hükümete de çağrı yapılarak ''Gelin İsrail ile tüm diplomatik ekonomik ve askeri ilişkileri keselim. Gazze ambargosunun kalkması şartıyla İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabanızın ne kadar sonuçsuz kaldığını görüyorsunuz. Bu vebali kaldıramazsınız. Aklınızı başınıza toplayıp İsrail ile ilişkilerin topyekun kesileceği bir süreci başlatın'' denildi.

Gösteri yapılan duanın ardından ABD ile İsrail bayraklarının yakılmasıyla sona erdi.

KUDÜSÜN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN TEK YOL DİRENİŞTİR

BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Dün gece Amerikada Beyaz Sarayda gerçekleştirilen bir sirk gösterisine şahit olduk.

Bu gösteride adları Trump ve Netanyahu olan iki soytarı Yüzyılın Anlaşması isimli komediyi oynadılar.

İsrail ile Filistinin anlaşması üzerine kurgulanan bu oyunda Siyonizmin tabiatı gereği İsrailin efendiliği ve Filistinin köleliği bir kez daha vurgulandı.

Filistinlileri 50 milyar dolar para ve 1 milyon kişiye istihdam rüşveti ile kandıracaklarını sanıyorlar.

Polis gücü Siyonistler tarafından yönetilen ordusu olmayan başkenti Doğu Kudüsün kenar mahalleleri olan bağımsız bir Filistin devleti kurgusu ile aklımızla alay ettiklerini sanıyorlar.

Kısacası İsrail yayılmacılığının yeni planını yani Arz-ı Mevud hayaline giden yolun yeni planını bu sirk gösterisinde gözümüze sokmaya çalıştılar.

Ortadoğuda direnişin güçlendiği son 40 yıla baktığımızda Amerika ve İsrail bölgemizi tamamen kendilerine ram edemediler ama kaosu tetiklediler.

Siyonist İsrailin hedefinin Nilden Fırata uzanan büyük İsraili kurmak olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bırakın büyük İsraili kurmayı Gazzede Hamasın Lübnanda Hizbullahın karşısında nasıl diz çöktüğünü de çok iyi biliyoruz.

Filistinin ve tüm İslam coğrafyasının kurtuluşuna giden tek yolun direniş olduğunu her zaman deklare ettik. Beyaz Saraydaki dün akşamki sirk gösterisi bize ümmetin kurtuluşuna giden yegane yolun direniş olduğunu bir kez daha teyit ettirdi.

Amerikanın ve İsrailin anladığı tek bir dil vardır o da direnişin dilidir.

Amerika ve İsrail ile barış olmaz. Kendilerini dünyanın rabbi ilan eden bu şeytani güçler ancak ve ancak direniş ile yenilebilir.

O halde

Gelin İsrail ile barış iki devletli çözüm 1967 sınırlarına dönüş gibi içi boş ve yanlış yaklaşım ve politikaları tamamen terkedelim. Filistinin kurtuluşunun İsrail urunun Ortadoğudan kazınması ile mümkün olacağını görelim. Gücümüz yetmez bahanelerinin arkasına sığınacağımıza Nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir ayetinin vaadine sığınalım.

Gelin İsrail ile tüm diplomatik ekonomik ve askeri ilişkileri keselim. Buradan hükümete sesleniyoruz. Gazze ambargosunun kalkması şartıyla İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabanızın ne kadar sonuçsuz kaldığını görüyorsunuz. Allaha iman edenler şeytan ile uzlaşmazlar. Son günlerde İsrail ile ilişkilerin tekrar normalleşmesi için bazı gizli görüşmelerin yapıldığı haberlerini alıyoruz. Doğalgaz boru hattının Türkiyeden geçirilmesi veya başka bir sebeple de olsa şeytana meyletmek sizi bu dünyada da ahirette de gazaba düçar eder. Bu vebali kaldıramazsınız. Aklınızı başınıza toplayıp İsrail ile ilişkilerin topyekun kesileceği bir süreci başlatın.

Gelin ümmet olalım. Her türlü kavmi ve mezhebi tefrikayı reddederek ümmet bilincini kuşanalım. Amerika ve İsrailin en çok fayda sağladığı ya da fitne tohumlarını ekme fırsatı bulduğu yumuşak karnımız kavmi ve mezhebi ayrışmadır. Türk Kürt Arap Acem farklı kavimlerden olmamız Sünni Şii Selefi farklı mezheplerden olmamız doğaldır. Farklılıklarımızı tefrikaya dönüştürmek isteyen Amerika ve İsraile asla fırsat vermemeliyiz. Hangi kavim ve mezhepten olursa olsun Müslüman Müslümanın asla rakibi veya hasmı değildir. Kim ki ümmet içinde ayrışmayı körüklüyorsa bilin ki o bu ümmetten değildir haindir.

Gelin İslam Birliğine giden yolu açalım. Erbakan Hocamızın hayatını adadığı bu ideali gerçekleştirelim. Amerikan uydusu olan ülkeler haricinde bu birlik sağlanabilir. Unutmayalım ki tek başına Türkiye tek başına İran tek başına Pakistan tek başına Malezya Amerikan emperyalizmiyle başa çıkamaz. Ama İslam Birliği olursa ümmetin ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşuna giden yol açılacaktır. Emperyalizm ve Siyonizmin döktükleri kanda boğulacakları günler yakın olacaktır.

Gelin Beyaz Saraydaki sirk soytarılarına güvence veren el veren Suudi ve Körfez monarşilerini lanetleyelim. Amerikan uydusu bu hainlerden gelen her türlü haberin fitne amaçlı olduğunu dikkate alalım her türlü yardımlarını arka planında ihanetin olduğunu bilerek reddedelim. Bu ülkeleri yönetenlerin Amerikada devşirilmiş kişiler olduğunun farkında olalım.

Gelin Amerikanın ya da NATOnun ülkemizdeki üslerinin kapatılması için tüm halkımızı harekete geçirelim. Hükümet üzerinde baskı oluşturalım. Bu üslerin birer askeri üs olmanın dışında fesat üsleri olduğunu da unutmayalım. 15 Temmuz darbe girişiminde bu üslerin FETÖ için nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Amerikan üsleri kapanmadığı sürece bölgemizde barışı hayal dahi edemeyiz.

Aziz Filistin dostları

Özgür Kudüs için Filistin halkıyla dayanışma için İslam ümmetinin izzeti için bir kez daha ayağa kalkarak Siyonist İsraile ve onun doğal müttefiki Büyük Şeytan Amerikaya karşı sesimizi yükseltmek kararlılığımızı yinelemek için burada toplandık.

Rabbimize Kudüs özgürleşip İsrail uru Ortadoğudan silininceye kadar mücadelemize devam edeceğimize dair verdiğimiz sözü bir kez daha haykırmak için bir araya geldik.

Kudüs ümmetin önündeki en merkezi en hayati sorundur. Kudüs özgürleşmediği sürece İslam coğrafyasında huzur tesis edilemeyecektir. Kudüsün özgürleşmesi siyonizmin ve emperyalizmin İslam coğrafyasına dönük hain emellerinin bertaraf edilmesi bir diğer deyişle ümmetin özgürleşmesi demektir.

Bugün Filistin davasından söz edebiliyorsak bunu tankların karşısında elinde taşlarla direnen Filistinli gençlere siyonistlerin ağır silahlarına uçaklarına rağmen bulunduğu mevzileri terk etmeyen Filistinli mücahitlere şehadeti şiar edinmiş tüm Filistin halkının direnişine borçluyuz.

Kudüs bize izzetin teslimiyette değil direnişte olduğunu ispatlamıştır. Direniş ise özgürlüğün kafesleri genişletmek değil parçalamak olduğunu öğretmiştir. O halde Kudüse sahip çıkmak böyle bir direniş bilincini diri tutmaktır.

Gün kutsal mescidimiz ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa kutsal beldemiz Kudüs için birlik olma ve ayağa kalkma günüdür.

Gün coğrafyamızdaki akan kanı durdurmak ve silahı birbirimize değil Siyonistlere ve emperyalistlere çekme günüdür.

Gün Amerika İsrail ve işbirlikçilerine karşı tüm cephelerde boykot uygulama günüdür.

Sakarya halkı olarak Kudüs Mescid-i Aksa gibi kutsallarımızı korumak Filistin davasının her daim yanında yer almak noktasındaki kararlılığımızı sürdüreceğimizi bu meydandan bir kez daha deklare ediyoruz.

Buradan Filistin için mücadele eden Haması İslami Cihadı Filistin Halk Kurtuluş Cephesini ve Hizbullahı selamlıyoruz.

Buradan Filistin için canlarını veren Şeyh Ahmet Yasini Abdulaziz Rantisiyi Fethi Şikakiyi Abbas Musaviyi İmad Muğniyeyi Mavi Marmara şehitlerini ve isimlerini tek tek zikredemediğimiz bütün şehitlerimizi selamlıyoruz. Şehitlerimize sadakatimizi sonuna kadar sürdüreceğimize ve onların yolundan ayrılmayacağımıza Allah adına and içiyoruz.

Rabbimiz

Bizi onura ve özgürlüğe layık olanlardan eyle Bizi hakka ve tarihe şahitliğini namus bilenlerle direnenlerle birlikte yaşat ve onlarla birlikte dirilt. Ümmeti büyük ve küçük tüm şeytanların tuzaklarından dost kılıklı düşmanlardan muhafaza eyle. Bölgemizdeki direniş hareketlerine yönelik tuzak kuranları kahreyle

Rabbimiz

Bölgemizin tüm Müslümanlarını ve dünyanın tüm mazlumlarını arzına varis kıl müstekbirlerin saltanatlarını bizim ellerimizle devir zalimlerden intikamına bizleri memur et. Hepimizi özgür Kudüste Mescid-i Aksada kurşunla kaynamış saflar halinde aynı secdede buluştur.

Yaşasın özgür Kudüs

Yaşasın mazlumların dayanışması

Yaşasın İslami direniş

İkra İlim ve Kültür Merkezi

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3618820/israil-ve-abd-bayragi-yakildi