Teleferik Projesi'nde hukuksal engel yok

Sapanca Belediyesi'nin teleferik projesi ihalesini Bursa Teleferik A.Ş. kazanmıştı. Kırkpınar Hasanpaşa mevkisinden başlayarak, Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek, 1500 metrelik teleferik projesi kapsamında ormanda çalışmalar yapıldı.

Bölge halkının tepkileri üzerine çalışmaların durdurulduğu yönünde basında çıkan haberlerin aksine mahkeme kararını inceleyen firma hukukçuları herhangi bir iptal kararının verilmediğini açıkladı.

İşte o incelemeden çıkan sonuç metni;

Teleferik Projesine ilişkin olarak Sakarya 2.idare mahkemesinin 2019/1034 esas nolu kararı hukukçular tarafından incelendi.

Davacılar tarafından 30,10,2019 tarih ve 6001 nolu havale dilekçesi ile Sapanca Belediyesi’nden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri, son imar durumu ve inşaat ruhsatlarının örnekleri talep edilmiştir.

Bu taleplere ilişkin Sapanca Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 18,11,2019 tarihindeki cevap yazısı ile istenilen belgeler davacı tarafa gönderilmiştir.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi bu cevap yazısının usulüne ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermiş olup, imar planı değişikliği kararı hakkında davacıların yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.

Kısaca mahkeme sadece idari bir yazışmanın usulüne ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermiş olup, esas dava konusu olan Sapanca Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali için yapılan yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.

Yapılan bu açıklama ile Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2019/1034 esas nolu kararına göre teleferik projesi şantiye yapım çalışmalarının devam etmesinde herhangi bir hukuksal engel olmadığı vurgulandı. 

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3636322/teleferik-projesinde-hukuksal-engel-yok