SAÜ'lü Akademisyenden Sakarya için gelişmişlik açıklaması

Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Karnesi

2019 sonunda, 2017 verileri çerçevesinde yeniden yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde Sakarya, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 11. sırada yer aldı.

Sakarya’nın Türkiye genelindeki sıralaması ile ilgili Sakarya Üniversitesi SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, “Bilindiği üzere SESAM olarak biz, Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi verilerini her yıl Kalkınma Bakanlığı parametreleri üzerinden, farklı kurum ve kuruluşlardan elde ederek yayınlıyorduk. Bunun nedeni 2011 yılına dek yayınlanan İllerin Sosyo-Ekonomik Analizinin il il yayınlanmasının durdurulması olmuştur. 2019 yıl sonu itibariyle 10 yıl aradan sonra yeniden il bazlı olarak yayınlandı” ifadelerini kullandı.

M. Çağlar Özdemir gelişmişlik parametrelerin 8 başlıkta hazırlandığını belirterek, “Sakarya’nın, her parametrede farklı bir sıralamada yer aldığını görmekteyiz. Erişilebilirlik göstergelerine göre beşinci, rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergelerine göre dokuzuncu, Demografik göstergelerde onüçüncü, mali göstergelerde ve yaşam kalitesi göstergelerinde yirmi ikinci, eğitim göstergelerinde otuz ikinci, sağlık göstergelerinde ise kırk üçüncü sırada. Bu verilerin alt parametreleri ile daha açıklayıcı hallerini, SESAM olarak çalışmasını tamamladığımız ve yakında kitaplaştıracağımız Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi IV araştırmasında bulabileceksiniz” dedi.

İkinci Kademe gelişmiş iller arasında Sakarya’nın, Denizli’nin ardından ikinci sırada yer aldığını söyleyen SESAM Müdürü Özdemir, “TR42 Bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova ve Düzce illeri bulunmaktadır. Bölgeden 3 il peş peşe sıralanırken; Sakarya 11, Bolu 12, Yalova 13. sırada yer alırken Düzce 34.sıra ile aşağılarda kalmıştır. Kocaeli ise hem bölge bazında hem Türkiye genelinde yüksek sosyo-ekonomik gelişmişliğe sahip il olarak (4.sırada) lokomotif görevi görmektedir” şeklinde konuştu.

Genel sıralama ile ilgili değerlendirmede de bulunan Özdemir, “Sakarya, Türkiye ortalamasının 6,2 olduğu yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısında 14,7’lik değer ile ilk sırada yer alırken, erişilebilirlik değişkenlerinde iyi iller arasındadır. Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite göstergelerine göre dokuzuncu sırada yer alması da dikkat çekicidir. Ancak eğitim ve sağlık göstergelerine göre iyi konumda olduğu söylenemez. Eğitim göstergeleri bakımından 81 il içinde otuz ikinci, Sağlık göstergeleri çerçevesinde kırk üçüncü sırada yer almaktadır” dedi.

- Medyabar, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3672761/saulu-akademisyenden-sakarya-icin-gelismislik-aciklamasi