İYİLİK, Kendimize mi? Başkasına mı?

Tuğba Tosun
Tuğba Tosun

Virüs nedeniyle alınan tedbirler sonucunda bayramı evlerimizde geçirdik. Başka şehirlerde yaşayan yakınlarımızı, aile büyüklerimizi, akrabalarımızı ziyaret edemedik.

Ramazan kendi içimize dönmenin, düşünmenin, tefekkür etmenin, fark edip hissederek tazelenmenin adıdır. Ramazanın sonu ise, bu ramazan yapamasak da, sevdiğimiz ve bizi seven insanlarla bir araya gelerek neşe ve mutlulukla bayram yapmaktır. Ramazan aynı zamanda empati yapmayı öğütler. Diğerinin halinden anlamayı, bireyselleşmeyi değil toplumsallaşmayı vurgular. Diğerinin halinden anlamak aslında insanın kendi iyi oluşuna katkı sağlayan bir durumdur.

Yapılan bir dizi araştırma sonucunda, diğer insanlara yapılan harcamanın ( hediye almak, bağış yapmak vs.) bireylerin kendilerine yaptıkları harcamaya oranla mutluluklarını daha çok arttırdığı tespit edilmiştir. Bu kavram literatürde prososyal harcama olarak adlandırılmaktadır. Bu tip davranışlar ise prososyal davranış olarak ifade edilmektedir.

Prososyal davranışı tanımlayacak olursak, bireyin baskı altında olmadan ve kendi hür iradesiyle bir başkasına faydası dokunacak tarzda davranması olarak ifade edebiliriz. Yani paylaşmak, empati yapmak, rahatlatmak, o kişiyi dahil etmek, işbirliği yapmak, başkasının iyiliğini gözeterek yardım etmek, ihtiyacı olduğunda teselli etmek gibi çeşitli davranışları içermektedir. Genel itibariyle insanlar arası iletişimi, dayanışmayı ve bağlılığı arttıran davranışlardır. Bu davranışların kazanılmasında çocukluk dönemi yaşantıları büyük bir öneme sahiptir. Prososyal davranışı aynı zamanda özgeci davranış olarak da ifade edebiliriz.

Çocukluk dönemi temel davranışların kazanıldığı dönemdir. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar anne-babalarının olumlu veya olumsuz davranışlarını model alma yoluyla öğrenirler. Yapılan bir araştırma sonucunda, bu dönemde anne-babanın özgeci davranışının fazla olmasının çocuğun özgeci davranış düzeyini arttırdığı bulunmuştur. Benzer şekilde başka bir araştırmada ise, ebeveynlerin sosyal alandaki olumlu davranışlarıyla rol model olmalarının çocukların sosyal davranışları içselleştirmesini sağladığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla anne-babanın tutum ve davranışları çocuğun kişilik- karakter gelişimi, sosyal ilişkileri gibi yaşamının birçok alanında büyük bir öneme sahiptir. Olumlu rol model olmanın yanında yardım etme, paylaşma gibi davranışlar çocuğun yaşına uygun resimli kitaplar aracılığıyla da pekiştirilebilir. Bu kitaplardaki hikayeler okunup sorular sorularak, çocuk ile birlikte hikayenin içeriği tartışılarak çocuğun olumlu gelişimine katkı sağlanabilir.

Sonuç olarak, biyopsikososyal (biyolojik, psikolojik ve sosyal) bir varlık olan insanın insana ihtiyacı vardır.

Mustafa Kutlu’nun ifadesiyle, ‘’İnsan insanın yurdudur.’’

- Medyabar, Tuğba Tosun tarafından kaleme alındı
https://medyabar.com/makale/4722906/tugba-tosun/iyilik-kendimize-mi-baskasina-mi