Ahilik haftası ve Ahi Evran

Latif Güleç
Latif Güleç

Malazgirt zaferinden sonraan Anadolu'da güçlü bir devlet ,ileri bir medeniyet kuran Selçuklu Devleti moğol akınları yüzünden onücüncü yüzyılın sonlarına doğru zayıflamaya başlamış bu yıkıntıyı ayakta tutabilmek için anadoluda yerleşen oğuz boyları ayrı ayrı bölgelerde kümeleşmeye başlamışlardır.
Nitekim ondördüncü yüzyılın başlarında anadoludaki Selçuklu hakimiyeti son bulduğu sırada birçok Türk Beylikleri ayrı ayrı devletler kurmuşlardı. Bu günlerde (Ahlik) adıyla milli bir dayanışma birliği anadoluda sosyal düzenin kurulmasına öncülük etmiş hatta bu birlik Osmanlı Devletinin güçlenmesine ve teşkilatlanmasına yardımcı olmuştur.


Ahilik köylere kasabalara kadar yayılan en küçük teşkilatından en büyüğüne kadar milli birlik ve beraberliği karşılıklı saygı ve sevgiyi sosyal dayanışma ve yardımı temel ilkeler sayan el birliği gönül birliği ve kardeşlik havası içinde din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı köklü sağlam düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç bilen sosyal ve ekonomik bir kuruluştu.

Bu kuruluşa (FÜTÜVVET) adı veriliyordu. Kendilerine has törenleri ve zaviye adıyla tanınan dernekleri vardı. Üyeler daha çok meslek sahibi esnaftan kişilerdi. Küçük sanatların gelişip yayılmasında sanat erbabının geleneksel kurallara göre yetiştirilmesinde ekonomik hayatın düzenlenmesinde büyük fayda sağlamıştır.

Fütüvvet ve ahiliğin tarihi eski olmakla birlikte anadoluda onun kurulmasında Hacı Bektaş Veli'nin tavsiyesiyle Ahi Evran öncülük etmiştir. Bu nedenle ahi evran bu teşkilatın piri sayılmıştır. Asıl adının Şeyh Mahmud Nasuri Din olduğu bilinen Ahi Evran Azerbeycan'ın Koy Kasabasında 1171 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Çocukluğu ve tahsil devresi Azerbeycan da geçmiştir.Ahi Evran hocası Fahrettin Razi'den tıp , astronomi ve bir çok alanda dersler almıştır. Gençliğinde Ahmet Yesevi'nin talebelerinden aldığı ilk tasavvuf terbiyesi ile yetişmiş ve olgunlaşmıştır. 1203 yılında Bağdat'a giden Ahi Evran o tarihlerde ilim irfan merkezi olan Bağdat'ta Fütüvvet teşkilatına girmiştir. Burada kendisini daha da yetiştirmiştir.

Ahi Evran onuüçüncü yüzyılın ortalarında Konya ya yerleşmiş daha sonra Kayseriye gelmiş ve burada dericilik mesleğine girmiştir. Deri atölyelerinde çalışan birisi olarak deri terbiye etmenin ham deriyi türlü emek ve uğraşlardan sonra olgun kullanılır duruma getirmenin onun kokusuna dayanmanın insanı eğitmek onu olgunlaştırmak kadar güç olduğunu bilen bu yüzden bu mesleği seçen Debbağ Ahi Evran çilesini tamamladıktan ve manevi gücünü de ispat ettikten sonra Kırşehir'e gelmiş fütüvvet (yiğitlik,cömertlik) teşkilatından esinlenerek ilk Ahilik Teşkilatını burada kurmuştur.

Ahi Evran Kayseride 1205 yılında devletin desteği ile debbağları ve diğer sanatkarları da içine alan büyük bir sanayi sitesinin kurulmasına öncülük eder. Her sanat dalındaki 32 meslek birliklerinin bir araya toplandığı bu siteler Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat zamanında diğer şehirlerde de kurulmaya başlar.
Hacı Bektaş Veli Kırşehir'de Ahi Evran şa sık sık buluşup sohbet etmiştir.

Ahilik tasavvufi inançlar içinde halka eline , beline ve diline ilkesini yani hırsızlık ve haramdan uzak durmayı namuslu olmayı sır saklamayı kötü söz söylememeyi terkin eden ahlaki prensipleri yaymış iyiye doğruya ve güzele dönük kardeşçe yaşamayı ilkeleriyle Osmanlı Devletinin sosyal ve ekonomik düzenini ilk esnaf teşkilatını kurmuş devletin yardımcısı olmuştur.

- Medyabar, Latif Güleç tarafından kaleme alındı
https://medyabar.com/makale/5454923/latif-gulec/ahilik-haftasi-ve-ahi-evran