Strateji Başkanlığı ile MÜSİAD'tan 11. Kalkınma Planı için işbirliği

Protokol kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden bir açıklama yaparak Başkanlığımız ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği arasında 2023 yılına kadar uygulanacak 11. Kalkınma Planında belirlenen hedeflere ulaşma yolunda özel sektörün rekabet gücünün ve kamu-özel sektör işbirliği protokolü imzalandı. İfadelerine yer verildi.

Ayrıca protokol kapsamında 11. Kalkınma Plan çerçevesinde belirlenen hedeflere yönetim MÜSİADın ilgili organ ve üyeleri ile Başkanlığın ilgili birimleri müştereken ve/veya koordinasyon içinde kamu yararı ve gönüllülük esasına göre çalışacağı ve bu çerçevede Kalkınma Planının uygulanmasına yönelik çalışmalara firmaların rekabet gücünün artırılmasına ve kaynakların etkin yönetilmesine yönelik MÜSİAD tarafından katkı sunulacağı yatırım ortamının iyileştirilmesine üretim ve ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma ve faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada Protokol kapsamında çalışma konuları ve ortak çalışma yapacak birimler de belirlenirken ortak çalışma konularında kapsamlı değerlendirilmesi gereken hususlarda düzenli toplanmak üzere tematik çalışma grupları da oluşturulabileceği belirtildi. Ortak çalışma konuları kapsamında organize edilen toplantı seminer çalıştay gibi faaliyetlere karşılıklı katılım sağlanacağının altı çizildi.

Protokol çerçevesinde Protokole ilişkin çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere yılda en az bir kere üst düzey toplantı yapılacak.

Komitelerimiz başkanlığın birimleriyle eşleştirildi

MÜSİAD kanadından imzalanan bu protokole ilişkin yapılan açıklama

Gerek tazelenen yeni yapımız gerekse yerel ve global ağlardaki geniş saha derinliğimiz ve yaygınlığımız ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında MÜSİAD olarak tüm imkanlarımız ve gücümüzle Devletimizin yanında ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Protokol kapsamında yapımızdaki Komite ve Üst Kurulların Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili birimleriyle eşleştirilen halleriyle çok etkin ve müştereken verimli çalışma sistemi oluşturacağına olan inancımız tam denildi.

Ayrıca: Kamu-özel sektör işbirliği kapsamında bilhassa saha verilerinin düzenli aktarımı ve proje bazlı çalışmaların hızlandırılarak 11. Kalkınma Planının hedeflerine uyumlu bir şekilde ve koordinasyon içinde iki kurumun etkin çalışma modelleri oluşturacağını düşünüyoruz. Böylesi bir protokole taraf olmaktan dolayı MÜSİAD olarak gurur duymaktayız. MÜSİADın yeni yapısı ve vizyonu çerçevesinde ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında etkili ve çözüm odaklı proje ve çalışmalara Devletimizin güzide Kurumlarından biri olan Strateji ve Bütçe Başkanlğı ile yaptığımız bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Cümlelerine yer verildi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/5494373/strateji-baskanligi-ile-musiadtan-11-kalkinma-plani-icin-isbirligi