SASİAD'tan "Sicil Affı" talebi

Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SASİAD) Başkanı Ümit Karayaka yaptığı açıklamada; ‘’Bir çok işletme bankalara olan borçlarını zamanında ödeyemediğinden Kara listede olup, bankalardan ÇEK alamamakta ve kredi kullanamamaktadır. Dolayısıyla ‘Sicil Affı’ getirilmesi ekonominin ilk maddesi olmalıdır. Hükümetimizin sağladığı vergi yapılandırmaları konusu yeniden ele alınmalı, İşletmelere mart ayında kullandırılan krediler ve vergi yapılandırma ödemeleri 6 ay süre ile ertelenmeli,

İşletmelerimizin ikinci dalga ile gelen zorlu süreci daha rahat atlatabilmeleri için sicil affına bakılmaksızın daha uzun vadede ve faizsiz kredilerle desteklenmeli.

Yeni kısıtlamaların ekonomiye olan olumsuz etkisinin en aza indirilebilmesi için Kamu kuruluşlarının işletmelere olan birikmiş ürün ve hizmet borçlarını da bir an önce ödemesi gerekmektedir"  dedi.

Dönüşüm ihtiyacının çok net olduğu bir dönemdeyiz

SASİAD Başkanı Ümit Karayaka ‘’İş dünyası olarak kendimizi bu dönüşüm sürecine hazırlayıp, iş modellerimizi de buna göre dizayn etmeliyiz. Problemlerimizi doğru tespit edip kaynaklarımızı doğru yerlerde kullanmalıyız. 

Uzaktan çalışmanın artık iş hayatının bir gerçeği olduğunu kabul edip, acil olarak uzaktan çalışma sistematiğini ve sanal takım yönetim süreçlerini oluşturmak gerekiyor.

Değişen koşullar, ofis ortamlarında da değişiklikleri zorunlu hale getirmekte ve acil değişimleri planlamayı gerektirmektedir. dedi.

Başkan Ümit Karayaka; Bununla birlikte, kurumsal hayatın geleceğinin hibrit çalışma modeli olacağının bilinci ile her kurum ve kurum içerisindeki bölüm, kurum kültürünü ve iç dinamikleri de hesaba katarak kendi çalışma modelini belirlemeli.

Bu dönem, kurumlar açısından zorunlu, bir yandan da dijital dünyaya hızlı adapte olmak açısından fırsatlar içeren oldukça kritik bir süreç. Bütün dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreç devam etmekte olup, bu zorlu süreci aşmak için hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Dedi

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/5851186/sasiadtan-sicil-affi-talebi