El yazısı ile daha zeki çocuklar

Tuğba Tosun
Tuğba Tosun

Virüs nedeniyle  “yeni normal” anlayışının yer edindiği şu dönemlerde, eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla çocuklar bu süreçte dijital aletlerle daha fazla içli dışlı bulunmaktadırlar. Dijitalleşen eğitim geleneksel metotlardan farklı olarak beraberinde birtakım değişiklikleri de getirmektedir. Bunlardan biri; ders içerisinde öğrencilerin not tutma yöntemidir. Öğrenciler, defter kalem kullanmak yerine derse giriş yaptıkları tablet veya bilgisayar tarzı cihazları kullanmaktadırlar.

Peki, çocuk için el yazısıyla not tutmak mı yoksa dijital aygıt ile not tutmak mı daha verimli bir öğrenme süreci sağlamaktadır?

Yakın zamanda genç yetişkinler ve çocuklar ile yapılan bir araştırmada, el ile yazmak, klavye kullanarak not almak ve çizimlerle not almanın öğrenme süreci üzerindeki verimliliği incelenmiştir.

Van der Meer ve Van der Weel’in (2017) yapmış oldukları araştırmaya göre, el yazısı ve çizimler kullanarak not almak yeni bilginin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. El yazısı ile yazılan harfler ve yapılan yaratıcı çizimler ile birlikte beynin pariyetal bölgelerindeki theta dalgalarının senkronize bir şekilde aktive olduğu saptanmıştır. Klavye kullanarak not almanın ise, sadece tuşlara basılarak gerçekleşmesi nedeniyle aynı etkiye sahip olmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla yapmış oldukları çalışma sonucunda, harflerin yazılımı esnasındaki el hareketlerinin, beynin öğrenme ile ilişkili alanlarına katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir.

2020 yılına gelindiğinde benzer bir çalışma, 12 genç yetişkin ve 12 yaşındaki 12 çocuğun katılımı ile yapılmıştır. Bu çalışmada, el yazısı ile, klavye ile ve çizimlerle not almanın beynin elektriksel aktivitesi üzerindeki etkisi beyin dalgaları ölçülerek görüntülenmiştir. Bu araştırma sonucunda da önceki araştırma sonuçlarıyla benzer şekilde, el yazısı ile ve çizimler kullanarak not almanın hem genç yetişkinlerin hem de çocukların beyinlerinde hafıza ve yeni bilgilerin kodlanması ile ilgili alanlardaki etkileşimi artırarak öğrenmeye katkı sağladığı saptanmıştır. Bu nedenle el yazısı ile ve çizimler not almanın öğrenme konusunda etkili olduğu ifade edilmiştir.

Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitim öğretim faaliyetlerine etkili bir şekilde destek olmak için, derslerde aldıkları notları defterlerine yazmaları istenebilir. Ayrıca okudukları hikayelerin kısa bir özeti yazdırılabilir. Bunun yanında günlük tutmaları sağlanabilir. Günlük, çocuğun özgürce kullanabileceği yazmak istemediği durumda çizim yapabileceği serbestlikte olmalıdır. Böylece günlük tutmak, çocukların el yazısını geliştirmenin yanında yaptıkları çizimler ve resimler aracılığıyla kendilerini özgürce ifade edecekleri bir alan sağlar.

Sonuç olarak, uzaktan eğitim döneminde çocukların kalem kağıt kullanımını teşvik ederek gelişimlerine katkıda bulunabilirsiniz.

- Medyabar, Tuğba Tosun tarafından kaleme alındı
https://medyabar.com/makale/5913424/tugba-tosun/el-yazisi-ile-daha-zeki-cocuklar