Akyazı'da bir garip icra... El konulan 75 çuval fındık icradan satılacak!

İşte Akyazı İcra Dairesi'nce verilen o ilanın ayrıntıları,

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 04/02/2021 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

2.İhale Tarihi : 01/03/2021 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

İhale Yeri : Taşburun mah.31/C Akyazı/SAKARYANo

Takdir Edilen Değeri TL. 94.655,00
Adedi 75 ÇUVAL
KDV 1
75 çuval fındık (1 çuval ortalama 57 KG toplamda 4.302,50 kg) fındığın randımanı 50 (İİK m.114/1, 114/3)

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/6007034/akyazida-bir-garip-icra-el-konulan-75-cuval-findik-icradan-satilacak