İşte ABD'nin görmek istemediği kanlı tarihi.

İşte Biden'in başkanlığındaki Amerika'nın tarihindeki katliamlar...

ABD Kızılderili katliamı (İngilizce Indian massacre), Amerika'nın Avrupalılarca sömürgeleştirilmesi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri topraklarında ABD Kızılderililerine (ve Alaska Kızılderililerine) karşı Avrupa'dan göç eden Beyaz yerleşimciler ile bunların soyundan gelen Amerikalılar tarafından gerçekleştirilen katliamları nitelendirdiği gibi, Kızılderililer tarafından diğer Amerika yerlilerine ya da Beyaz yerleşimcilere karşı yapılan katliamları da belirtir. Katliamların bir kısmı ABD Kızılderili savaşlarının parçası olarak gelişmiştir.

Eski Dünya'dan gelen Avrupalı göçmen yerleşimcilerin Yeni Dünya'da Kuzey Amerika'nın yerlisi ABD Kızılderililerine karşı yaptıkları katliamların ilki İspanyollar tarafından 1539 yılında Florida'daki Timukua Kızılderililerine yöneliktir ve bu ilk katliamda 200 kadar yerli idam edilmiştir. İspanyol kâşif ve fatihi Hernando de Soto'nun bu ilk toplu kıyımından bir sene sonra Alabama'daki Mabila kale-kentinde gerçekleştirdiği ikinci katliamda ise yaklaşık 2.500 Çoktav Kızılderilisi katledilmiştir. 1492 yılındaki ilk seferinde Amerika'ya ulaşan Kristof Kolomb'dan 47 yıl sonra Beyazların gerçekleştirdiği bu ilk katliamdan sonra da ABD topraklarında Kızılderililere yönelik 65'ten fazla katliam kaydedilmiştir. ABD topraklarındaki Kızılderililere yönelik en son katliam ise 1911 yılında Amerikalılar tarafından yapılmıştır ve ismiyle müsemma olarak İngilizcede «Son Katliam» (Last Massacre) biçiminde adlandırılır.

Bu katliamlarda toplam kaç kişinin öldürüldüğünü (ve yaralandığını) belirlemek zordur. Amatör tarihçi William M. Osborn tarafından kaleme alınan The Wild Frontier: Atrocities during the American-Indian War from Jamestown Colony to Wounded Knee adlı kitapta Kıta ABD'sindeki 1511 yılındaki ilk karşılaşmadan 1890 yılındaki bitimine kadar 7.193 Kızılderilinin Beyazların gaddarlığı/zulmü (atrocity) sonucu öldüğünü ve 9.156 kişinin de Kızılderililerin gaddarlığı/zulmü sonucu öldüğü yazılıdır. Osborn kitabında bir gaddarlığı/zulmü (atrocity), cinayet (murder), işkence (torture) ya da sivil yaralanma (mutilation of civilians), askeri yaralanma (wounded) ve esir/tutsak (prisoners) edilme olarak tanımlar. Farklı tanımlamalara göre farklı toplam sayı çıkar

İŞTE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN YAPTIĞI KIZILDERİLİ KATLİAMLARI

1325

Crow Creek Katliamı
Güney Dakota'da Chamberlain yakınlarındaki bir arkeolojik sit alanında 486 ölünün kalıntısı bulunmuştur ve burası National Historic Landmark listesindedir.
1539
Napituca Katliamı
Florida'da kendisine direnen Kızılderili Timukua savaşçıları yenildikten sonra, İspanyol kâşif ve fatih Hernando de Soto 200 kadarını idam etmiştir ve bu katliam, ABD topraklarında Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen en büyük çaplı ilk toplu katliamdır.

1540
18 Ekim
Mabila Katliamı
Hernando de Soto'nun keşif gezisine Çoktavlar misileme yapmış[4], onun 200 askerini öldürmüş ve birçok at ve domuzunu da almışlardı. Bunların intikamı olarak Soto, günümüzdeki Alabama'nın ortasında bulunan ve Truva atı gibi 2.500 savaşçıyı gizleyen Kızılderililerin Mabila kale-kentini kuşatmış, yaklaşık 2.500 ilâ 3.000 kadar Çoktav savaşçısını öldürmüştür.

Tiguex (Tiva) Katliamları
Francisco Vásquez de Coronado kâşifliğindeki işgalci İspanyolların günümüzdeki Bernalillo, New Mexico'da Rio Grande'nin kuzey ve güneyindeki kendilerine direnen Güney Tivacası konuşan Tiva (Tiguex) Kızılderililerinden 12 pueblonun Tiguex Province denen bölgedeki savaşta yenmesi ve evlerini, yiyecek ve giyeceklerini gaspettikten sonra kadınlarına tecavüz etmesi. İspanyolların teslim olan 50 kişiye saldırması. Coronado ve adamlarının mesa yukarısındaki Moho Pueblo'sunu bir ay kuşattıktan sonra kaçan 200 savaşçıyı öldürmeleri.

22-24 Ocak
Acoma Katliamı
11 askerinin öldürülmelerine misilleme olarak, Juan de Oñate liderliğindeki İspanyollar Acoma Pueblo'da yaşayan Batı Keres dillerini konuşan pueblo Kızılderililerine karşı cezalandırma gezisi (punitive expedition) düzenlerler ve burada yaptıkları üç günlük bir savaştan sonra 800 Acoma'lı Keres Kızılderilisini öldürmesi. İspanya kralı II. Felipe Oñate'yi bu yaptıklarından dolayı cezalandırmıştır.
Sandia Dağları Katliamları
İspanyol askerlerinin New Mexico'da Sandia Dağlarındaki 3 Tompiro Kızılderili köyünü tahrip etmesi ve İspanyol kaynaklarına göre, 900 Kızılderilinin öldürülmesi.

22 Mart
Jamestown Katliamı
Opchanacanough önderliğinde Powhatan Konfederasyonundan Virjinya Algonkinlerinden Pamunkey Kızılderilileri tarafından Virjinya Kolonisi'ndeki İngiliz yerleşimcileri Virjinya dışına itme çabası olarak nüfusunun neredeyse üçte birine denk gelen 347 adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.


12 Mayıs
Pamunkey Barış Görüşmeleri
İngilizlerin davet ettikleri Powhatan (Pamunkey) reislerini "barış konferansı" sırasında 200 kadarını zehirli şarapla, 50 kadarını da fiziki saldırıyla öldürmesi.

26 Mayıs
Mystic Katliamı
Pequot Savaşı sırasında, John Mason komutasındaki İngiliz sömürgecilerin Algonkin Kızılderili kabilelerinden Mohegan ve Narragansett müttefikleriyle birlikte, günümüzdeki Connecticut eyaletinde Mystic Nehri kıyısındaki büyük bir Pequot köyüne gece baskını düzenlemeleri ve evlerinde uyumakta olan yaklaşık 600-700 kadar soydaş Kızılderilileri evleriyle birlikte yakmaları ve yanmaktan kurtulabilenleri de öldürmesi.

25 Şubat
Pavonia Katliamı
Kuzeydeki Mahican ya da (Mohavk) Kızılderililerinin saldırılarından kaçan Wappinger (Wecquaesgeek) ve Tappan kabilelerinden bir grup Lenape Kızılderilisi Nieuw Amsterdam sömürgesine sığınarak Yeni Hollanda valisi William Kieft'in koruması altına girerler. Vali Kreft de bu sığınmacıları Pavonia[14] ve Corlears Hook yerleşimlerine dağıtır. Daha sonra bu sığınmacılar 129 Hollandalı asker tarafından saldırıya uğrar ve kadın ve çocuk dahil 120 Lenape sığınmacı öldürülür. Kieft Savaşı başında gerçekleşen bu katliam paralı asker yüzbaşı John Underhill'in kışkırtmasıyla oluşmuştur.

1643
Ağustos
Anne Hutchinson Katliamı
Kieft Savaşı'nın bir parçası olarak, Yeni Hollanda'da Split Rock yakınlarında (şimdiki kuzeydoğu Bronx, New York), yerel Lenape (ya da Siwanoy) Kızılderilileri tarafından Anne Hutchinson ile altı çocuğu, bir damadı ve diğer yedi kişinin (memur) öldürülmesi. Hutchinson'ın kızlarından Susanna, tutsak edilmiş ve yıllarca yerliler arasında yaşamıştır.

Mart
Pound Ridge Katliamı
Kieft Savaşı'nın bir parçası olarak, Yeni Hollanda'da günümüzdeki Pound Ridge, New York'ta, Hollandalılar tarafından kiralanan yüzbaşı John Underhill, Lenapelerin köyüne saldırır ve uyumakta olan Kızılderilileri evleriyle birlikte yakar. Yaklaşık 500 Kızılderili öldürülür.

11-15 Eylül
Peach Tree Savaşı
Yeni Hollanda genel müdürü Peter Stuyvesant'ın ticaret ortakları ve müttefiklerine karşı Yeni İsveç'teki saldırılarına misilleme olarak, İrokua dilli Susquehannock Kızılderilileri ile müttefik kabileler tarafından Pavonia, Staten Island, Colen Donck ve Yeni Hollanda'nın diğer bölgelerine saldırması.

18 Eylül
Bloody Brook Katliamı
King Philip Savaşı sırasında, Nipmuc kabilesinin sakiması Muttawmp önderliğindeki Kızılderili savaşçılar tarafından Deerfield, Massachusetts'te 60 askerin öldürülmesi.

1675
19 Aralık
Great Swamp Katliamı
Sömürge milis güçleri tarafından South Kingstown, Rhode Island yakınlarındaki bir Narragansett kale-köyüne saldırı yapılması ve 40 savaşçı ile 300 kadın, çocuk ve yaşlı Kızılderilinin köylerinde yakılarak öldürülmesi.

1676
26 Mart
Nine Men's Misery
King Philip Savaşı sırasında, Narragansett kabilesinden Kızılderili savaşçılar tarafından 9 askerin tutsak edilmesi ve bu askerlerin ritüel bir işkence sonucu öldürülmeleri.

1676
10 Mayıs
Turner Falls Katliamı
(Peskeompscut Katliamı)
Yüzbaşı William Turner ve 150 milis gücü tarafından günümüzdeki Turners Falls, Massachusetts'te Algonkin Kızılderililerinden Nipmuc kabilesinin balıkçılık kampı olan Peskeompscut'a saldırı düzenlenmesi ve bu saldırıda 100 kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1676
2 Temmuz
Rhode Island Katliamı
Binbaşı Talcott komutasındaki milis güçleri tarafından Rhode Island'daki bir Narragansett kabilesinden Kızılderililere saldırılması ve 34 adam ile 92 kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1680
10 Ağustos
Pueblo İsyanı
Pueblo Kızılderili savaşçıları tarafından 380 İspanyol yerleşimcinin öldürülmesi ve diğer İspanyolların New Mexico'dan sürülmesi.

1689
5 Ağustos
Lachine Katliamı
Günümüzdeki New York'taki köylerine Fransızlar tarafından yapılan saldırıların intikamı olarak, 1.500 Mohavk savaşçısının Yeni Fransa'da 375 Fransız yerleşimcinin yaşadığı küçük Lachine yerleşimine saldırması ve 90'dan fazla yerleşimciyi öldürmesi.

1689

Zia Pueblo Katliamı
Yeni İspanya valisi Domingo Jironza Petriz de Cruzate komutasındaki İspanyol güçleri tarafından New Mexico'daki Zia (Tsi'ya) pueblosunun tahrip edilerek Doğu Keres dillerini konuşan Kızılderililerden 600 kadarının öldürülmesi ve kurtulan 70 kişinin tutsak alınıp köleleştirilmesi.

1690
8 Şubat
Schenectady Katliamı
Beaver Savaşları'nın bir parçası olarak, Fransızlar ve müttefiği Algonkin Kızılderilileri tarafından New York'ta Schenectady yerleşiminin tahrip edilmesi ve 10 kadın ile en az 12 çocuk dahil 60 kadar Hollandalı ve İngiliz yerleşimcinin öldürülmesi.

1704

Apalaçi Katliamı
Eski Province of Carolina valisi James Moore tarafından Kuzey Florida'da Maskoke dillerini konuşan Apalaçi köylerine birtakım vahşi saldırılar düzenlenmesi ve 1000 Apalaçi Kızılderilisinin öldürülüp en az 2000 kadarının tutsak edilmesi.

1704
29 Şubat
Deerfield Katliamı
Queen Anne Savaşı sırasında, Fransız-Kanadalı milis güçlerinin küçük bir şart karşılığındaki komutasında Abenaki, Mohavk (Kanienkehaka), Wyandot ve Pocumtuck kabilelerinden birleşik Kızılderili savaşçıları tarafından Deerfield, Massachusetts kasabasına saldırılması ve 56 sivilin öldürülüp 100'den fazlasının tutsak alınması.

1713
20-23 Mart
Fort Neoheroka Katliamı
Albay James Moore komutasındaki gönüllü milis güçleri ile Kızılderili müttefikleri tarafından İrokua dillerini konuşan Tuskarora Kızılderililerinin ana kale-köyü olan Fort Neoheroka (Neyuherú·kęʼ) kalesine saldırması ve 200 Tuskarora Kızılderilisinin köyleriyle birlikte yakılarak öldürülmesi, yanmaktan kurtulabilen 900-1000 kadarının ise daha sonra öldürülmesi ya da tutsak edilmesi.

1715
15 Nisan
Pocotaligo Katliamı
Yamassee Kızılderilileri tarafından günümüzdeki Güney Karolina'da Yemassee yakınlarında Pocotaligo'da 4 Britanyalı tüccar ve Province of Carolina temsilcisini öldrürmesi. Diğer 90 kadar tüccar ise daha sonraki haftalarda öldürülmüştür.

1729
28 Kasım
Naçez Katliamı
Naçez Kızılderilileri günümüzdeki Natchez, Mississippi yakınlarında Fransız yerleşimcilere saldırması ve 200'den fazla Fransız sömürgeciyi öldürmesi.

1747
Ekim
Chama River
İspanyol askeri birlikleri tarafından Chama Nehri civarında bir grup Ute Kızılderilisine saldırılıp 111 Kızılderilinin öldürülmesi 206 kadarının da tutsak alınması.

1755
8 Temmuz
Draper's Meadow Katliamı
5 yerleşimcinin Şavni Kızılderilileri tarafından Virjinya'daki Draper's Meadow yöresinde öldürülmesi.

1757
9 Ağustos
Fort William Katliamı
Yedi Yıl Savaşı sırasında, kuşatılan Fort William Henry kalesinin düşmesinden sonra, Fransızlar ile müttefiği Kızılderililer (çoğu Algonkin halklarından, bazıları da İrokua ve Siyu) tarafından 70 il3a 180 arasında değişen sayılarda Britanyalı ve sömürge mahkûmunun öldürülmesi.

1758
16 Mart
San Saba Mission Katliamı
Komançi, Tonkava ve Hasinai Kızılderililerinin büyük bir grubu tarafından Teksas'taki San Saba Misyonu'na saldırılması ve 8 kişinin öldürülüp misyonun yakılması.

1759
4 Ekim
St. Francis Baskını
Yedi Yıl Savaşı sırasında, yakalanan bir Stockbridge adamının gözaltında öldürüldüğü ve Roger'ın Ranger'larından Yüzbaşı Quinten Kennedy'nin alıkonduğu söylentisi üzerine misilleme olarak, binbaşı Robert Rogers komutasındaki 150 düzenli ve gönüllü İngiliz güçleri ile müttefiği Mahican (Stockbridge Kızılderilileri olarak da bilinirler) Kızılderilisi tarafından Québec'teki Abenaki Kızılderililerinin Odanak köyüne gece baskını düzenlenmesi ve Abenakilerin uykudayken katledilmesi. Rogers raporlarında 300 kişinin öldürüldüğünü yazarken, Fransız kaynakları bu sayıyı kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu 30 kişi olarak verir.

1763
14 Eylül
Devil's Hole Katliamı
Yedi Yıl Savaşı sırasında, Fransızlar ile müttefiği Seneka Kızılderilileri tarafından günümüzdeki New York eyaletinde Fort Niagara kalesinin hemen güneyindeki Britanyalılara ait bir tedarik kafilesine saldırması ve kafiledeki 21 arabasının öldürülmesi ve kafileyi korumakla görevli 81 askerin öldürülmesi.

1763
Aralık
Paxton Boys tarafından Susquehannock Katliamı
Pontiac İsyanı'na tepki olarak, Pensilvanya sınırındaki İskoç-İrlandalı kökenli vigilante yerleşimciler (Paxton Boys) tarafından 20 barışsever İrokua dilli Susquehannock Kızılderilisinin öldürülmesi.

1764
26 Temmuz
Enoch Brown School Katliamı
Dört Lenape (Delaware) tarafından Province of Pennsylvania'da bir okul binasına saldırılması ve bir öğretmen ile 10 öğrenci ve bir hamile kadının öldürülmesi. İki öğrencinin kafa derisi yüzülmüş fakat sağ kalmıştır.

1774
Eylül
Spanish Peaks
İspanyol askeri birlikleri tarafından Spanish Peaks (Raton, New Mexico) yakınlarındaki büyük bir müstahkem Komançi köyüne sürpriz baskın yapması ve 300 Kızılderiliyi (adam, kadın ve çocuk) öldürüp 100 kadarını da esir alması.

1774
30 Nisan
Yellow Creek Katliamı
Jacob ve Daniel Greathouse liderliğindeki bir grup tarafından Mingo Kayuga Kızılderililerinin reisi Chief Logan'ın aile üyelerinin öldürülmesi.

1777
26 Eylül
Grave Creek Katliamı
Yüzbaşı William Foreman liderliğindeki bir milis grubunun Wheeling, Batı Virginia'nın güneyinde Kızılderililer tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi.

1778
3 Temmuz
Wyoming Muharebesi
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, Forty Fort kalesinin asi savunucularıyla yapılan bir muharebede Büyük Britanya Krallığı taraftarı Amerikalıları ile müttefiği İrokua Kızılderililerinin asi Amerikalıları avlayıp kaçanları öldürmesi; bunlar, daha sonra teslim olan askerleri ritül işkenceye tutup öldürmekle de suçlanmışlardır. Fakat bu iddialar İrokua ve Britanyalı liderler tarafından reddedilmiştir.

1778
31 Ağustos
Stockbridge Katliamı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasındaki bir muharebede, çoğunlukla Mahican, Wappinger ve Munsi Lenapeleri gibi Kızılderili kabilelerinden oluşan Stockbridge Milisleri tarafından yapılanlar, asilerin savaş propagandası olarak, bir katliam biçiminde değerlendirilmiştir.

1778
11 Kasım
Cherry Valley Katliamı
Britanyalılar ve müttefiği Seneka Kızılderilileri tarafından Cherry Valley, New York'ta bir kale ve köye saldırılması ve 16 asi Amerikan askeri ile 30'dan fazla yerleşimcinin öldürülmesi.

1781
1 Eylül
Dietz Katliamı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, Britanyalılar ve müttefiği İrokua Kızılderilileri tarafından Berne, New York'ta Johannes Dietz'in evine saldırılması ve Dietz'in öldürülüp kafa derisinin yüzülmesi, karısı, kızı ve oğlunun ailesinden dört çocuk ile bir hizmetçinin öldürülmesi.

1781
13 Eylül
Long Run Katliamı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, bir grup Kızılderili tarafından Jefferson County, Kentucky'nin doğusunda Floyd's Fork ile Long Run Creek derelerinin Falls Trace yoluyla kesiştiği yerde Linn's Station'dan sekiz mil uzakta askerlerin ve yerleşimcilerin pusuya düşürülmesi ve en az 60 kişinin öldürülmesi. Kızılderililerin kayıpları hakkında bilgi yoktur.

1782
8 Mart
Gnadenhütten Katliamı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, Pennsylvania milis güçleri tarafından iki küçük çocuk haricindeki çoğu kadın ve çocuk hemen hemen 100 kadar savaşçıl olmayan (non-combatant) Hristiyan Lenape Kızılderilisinin öldürülüp kafa derilerinin yüzülmesi.

1782
10 Mayıs
Corbly Family Katliamı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, Britanyalılar ve müttefiği Kızılderililer tarafından Greene County, Pennsylvania'da Hrisitiyan papazı John Corbly'nin ailesine saldırılması ve karısı ile üç çocuğunun öldürülmesi; iki kızının ise kafa derisi yüzülmüş fakat sağ kalmıştır. Papaz Corbly ise kaçmıştır.

1791
2 Ocak
Big Bottom Katliamı
Kuzeybatı Kızılderili Savaşı sırasında, Lenape (Delaware) ve Vyandot (Huron) Kızılderilileri tarafından günümüzdeki Morgan County, Ohio'da Stockport yakınlarında Muskingum Nehri'nin sel taşkını alanında (bottom) kurulan bir yeni yerleşime saldırı düzenlenmesi ve yerleşimcilerden 11 erkek, 1 kadın ve 2 çocuğun öldürülmesi. 3 yerleşimci tutsak alınmış, diğerleri ise ormana kaçmışlardır.

1805
Ocak
Canyon del Muerto Katliamı
Antonio Narbona komutasındaki İspanyol askerler tarafından çoğu kadın, çocuk ve yaşlı adamdan oluşan 115 Navaho Kızılderilisinin kuzeydoğu Arizona'da Canyon del Muerto yöresinde öldürülmesi.

1812
15 Ağustos
Fort Dearborn Katliamı
1812 Savaşı sırasında, Britanyalılar ve müttefiği Kızılderililer tarafından Fort Dearborn (günümüzdeki Chicago sit alanı) kalesinden tahliye edilen yerleşimciler ile Amerikan askerlerinin öldürülmesi. Toplamda, 26 asker, 2 subay, 2 kadın ve 12 çocuk ile izci olarak görev yapan 12 kürk tuzakçısı ve yerleşimci öldürülmüştür.

1812
10 Eylül
Zimmer Katliamı
1812 Savaşı sırasında, mağdur olduğuna inanılan Lenapeler tarafından Ashland County, Ohio'da dört yerleşimcinin öldürülmesi.

1812
15 Eylül
Copus Katliamı
1812 Savaşı sırasında, Kuzeybatı Kızılderilileri tarafından Ashland County, Ohio'da rahip (reverend) James Copus'un çiftliğine saldırılması ve üç milis ile bir yerleşimcinin öldürülmesi; iki milis ile yerleşimcilerinden birinin kızının yaralanması; yerleşimcilerin iki Kızılderiliyi öldürmesi.

1813
22 Ocak
River Raisin Katliamı
1812 Savaşı sırasında, Britanyalılar ve müttefiği Kızılderililer tarafından 30 ilâ 60 rasaında değişen sayılarda Kentucky milisini teslim olduktan sonra öldürmeleri.

1813
18 Ağustos
Dilbone Katliamı
1812 Savaşı sırasında, bir Kızılderilinin iddiaya göre üç yerleşimciyi (David Garrard ile Henry Dilbone ve karısı) Miami County, Ohio'da öldürmesi. Yerleşimciler daha sonra cinayet şüphelisi olan Kızılderiliyi öldürmüşlerdir.

1813
30 Ağustos
Fort Mims Katliamı
ABD güçleri tarafından Burnt Corn Muharebesi (ki Krikler kazanmıştır) Kriklere yapılan bir saldırının ardından, Red Sticks'in kabilesinden bir grup tarafından Fort Mims, Alabama'da, 400 sivilin öldürülüp 250 kadarının kafa derilerinin yüzülmesi. Bu eylem 1812 Savaşı ile aynı anda patlak veren Krik Savaşı içerisinde cereyan etmiştir.

1813
18 Kasım
Hillabee Katliamı
General James White komutasındaki Tennessee askeri birlikleri tarafından şafak vakti kuşkulanmayan Kriklerin kasabasına (ki bu kasabanın liderleri General Andrew Jackson ile yapılan barış görüşmeleri ile meşgul idi) sürpriz bir sabah baskını düzenlenmesi ve yaklaşık 65 Krik Kızılderilisinin ateşli silahlarla ya da süngüyle öldürülmesi.

1813
29 Kasım
Autossee Katliamı
(Autossee Muharebesi)
General Floyd komutasındaki Georgia Milisleri tarafından Macon County, Alabama'da Tallapoosa Nehri yakınlarındaki bir Maskoke (Krik) köyüne saldırı düzenlenmesi ve 200 Kızılderilinin köyleriyle birlikte yakılarak öldürülmesi.

1818
22 Nisan
Chehaw Affair
Birinci Seminole Savaşı sırasında, ABD askerleri tarafından düşman olmayan (non-hostile) bir Maskoke (Krik) köyüne saldırı düzenlenmesi ve 10 ilâ 50 arasından değişen sayılarda adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1824
22 Mart
Fall Creek Katliamı
Madison County, Indiana'daki altı Beyaz yerleşimci tarafından kabilesi belirsiz (belki de Senekalardan) 9 Kızılderilinin soyulması ve öldürülmesi. Katliama karışan beyazlardan üç tanesi mahkeme kararıyla asılarak idam edilmiştir ve bu dava Kızılderilileri katlettikleri için Beyazların infaz edildiği ilk davadır.

1826

Dressing Point Katliamı
Bir grup kolluk yardımcısı Anglo-Teksaslı yerleşimciler tarafından Matagorda County, Teksas'ta Colorado Nehri ağzı yakınlarında Karankava Kızılderililerinin büyük bir yerleşimine saldırı düzenlenmesi ve 40 ilâ 50 kadar Kızılderilinin öldürülmesi.
[26][75]
Kızılderili Tehcir Yasasından sonra: 1830-1911[değiştir | kaynağı değiştir]
Kızılderili Tehcir Yasasının 28 Mayıs 1830 tarihinde imzalanmasından sonra olan katliamlar (liste tam değildir):

1832
20 Mayıs
Indian Creek Katliamı
Bir grup Potavatomi ile müttefiki olan birkaç Sauk Kızılderilisi tarafından 15 adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi. İki genç kadın ise fidye için kaçırılmıştır.
[76]
1832
24 Mayıs
St. Vrain Katliamı
Kara Şahin Savaşı sırasında, 4 kişinin günümüzdeki Pearl City, Illinois yakınlarında Hoçank (Vinebago) Kızılderilileri tarafından öldürülmesi.

1832
14 Haziran
Spafford Farm Katliamı
Kara Şahin Savaşı sırasında, Meskvakice konuşan Kikapular tarafından günümüzdeki South Wayne, Wisconsin yakınlarında beş Beyaz adama saldırılması ve dördünün öldürülmesi ve bir Kızılderilinin de ölmesi.

1832
1 Ağustos
Bad Axe Muharebesi
General Henry Atkinson komutasındaki askerler ve silahlı gönüllüler tarafından günümüzdeki Victory, Wisconsin yakınlarında Meskvakice konuşan (Sauk ile Fox) 150 Kızılderili adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1833

Cutthroat Gap Katliamı
Osage Kızılderilileri tarafından Güneybatı Oklahoma'da Wichita Dağları'nın batısındaki Kiyova Kızılderililerinin bir kampına saldırılması ve 150 Kiyovanın vahşice öldürülmesi.

1835
28 Aralık
Dade Katliamı
İkinci Seminole Savaşı sırasında, Seminole Kızılderilileri tarafından Orta Florida'da 110 kişilik Amerikan birliğinin neredeyse tamamının öldürülmesi. İkisi hariç askerlerin hepsi öldürülmüş; kurtulan tek yaralı asker de birkaç ay sonra ölmüştür.

1836
19 Mayıs
Fort Parker Katliamı
Limestone County, Teksas'ta 7 Avrupalı-Amerikalının Komançiler tarafından öldürülmesi.

1838
5 Ekim
Killough Katliamı
Teksas'ta Çeroki Kızılderilileri tarafından Cherokee County, Teksas'ın kuzeybatısında Larissa (Jacksonville'in kuzeyi) yakınlarında Isaac Killough, Sr. ile ailesi (dört oğlu ile iki kızı) dahil Killough, Wood ve Williams ailelerinden 18 kişinin öldürülmesi. Bu saldırı, Doğu Teksas'taki son Kızılderili saldırısı olmuştur.

1838 ya da 1839
kesin tarih bilinmiyor
Webster Katliamı
Komançi Kızılderilileri tarafından günümüzdeki Leander, Texas'ta Bushy Creek yakınlarında yerleşmek üzere olan yeni yerleşimci grubuna saldırılması ve bütün Anglo-Beyaz erkeklerin öldürülmesi ve Mrs. Webster ile iki çocuğunun tutsak alınması.

1840
19 Mart
Council House Katliamı
35 kadın ve çocuk dahil 65 kişilik Komançi Kızılderili delegasyonundan 12 liderin San Antonio, Texas'ta yerel hapishaneden kaçmaya çalışırken öldürülmesi. Diğer 23 kişi (5 kadın ve çocuk dahil) ise şehirde ya da şehrin civarında öldürülmüştür.

1840
7 Ağustos
Indian Key Katliamı
İkinci Seminole Savaşı sırasında, Florida Seminole Kızılderilileri tarafından bir Indian Key yerleşimine saldırılıp tahrip edilmesi ve bahçecilik uzamnı Henry Perrine dahil 13 yerleşimcinin öldürülmesi.

1840
24 Ekim
Colorado River
Albay John Henry Moore komutasındaki Volunteer Rangers tarafından 140 Komançi Kızılderilisinin (adam, kadın ve çocuk) Colorado'daki köylerinde öldürülmesi ve 35 kadarının (çoğu çocuk) tutsak alınması.

1840

Clear Lake Katliamı
Meksikalı Salvador Vallejo (Kaliforniyalı Mariano Guadalupe Vallejo'nun kardeşi) komutasında bir grup kolluk yardımcısı tarafından Clear Lake, Kaliforniya'da 150 Pomo ve Vapo Kızılderilisinin öldürülmesi.

1846
Aralık
Pauma Katliamı
Atlarının çalınıp Rancho Pauma'ya götürülmesi karşısında, Luiseño Kızılderilileri tarafından Kaliforniya'da Escondido'nun kuzeyinde at hırsızı 11 Meksikalı Californionun öldürülmesi.

1846
Aralık
Temecula Katliamı
Pauma Katliamına misilleme olarak, Meksikalı Californiolar ve müttefiği Cahuilla Kızılderilileri tarafından Kaliforniya'da günümüzdeki Temecula'nın doğusunda 33-40 Luiseño Kızılderilisinin öldürülmesi.

1847
29 Kasım
Whitman Katliamı
Kayuse and Umatilla Kızılderilileri tarafından Walla Walla, Washington'da misyoner Dr. Marcus Whitman, Mrs. Narcissa Whitman ve diğer 12 kişinin öldürülmesi. Kayuse Savaşını tetiklemiştir.

1848
Nisan
Brazos Nehri Katliamı
Yüzbaşı Samuel Highsmithe komutasındaki Texas Rangers tarafından Teksas'ta Brazos Nehri'nin güneyindeki vadide avcılık yapmakta olan 26 dost Viçita ve Kado Kızılderilisine saldırılması ve 25 adam ve çocuğun öldürülmesi. Yalnızca bir çocuk kaçabilmiştir.

1849
28 Ekim
White Katliamı
Ute ve Hikarila Apaçi Kızılderilileri tarafından New Mexico'nun kuzeydoğusunda trene saldırılması ve tüccar James White'ın karısı Ann White, kız bebeği ve zenci kölesi hariç hepsinin öldürülmesi.

1850
15 Mayıs
Bloody Island Katliamı
(Clear Gölü Katliamı)
Nathaniel Lyon komutasındaki ABD ordu birliği detachment (taburdan küçük askeri birlik) tarafından 60-100 Pomo Kızılderilisinin Clear Lake, (Lake County, Kaliforniya) yakınlarında Bo-no-po-ti adasında öldürülmesi; Öldürülen Pomoların Clear Lake 'de iki Beyaz yerleşimciyi öldürüdüğüne inanılıyordu ve Clear Lake Beyazları bütün Pomo halkını ön yargıyla sömürücü ve öldürücü insanlar olarak tanıyordu (fakat, Ada Pomoları /Island Pomo/ ile köleleştirilmiş Pomolar arasında yakınlık yoktu). Bu olay, yerleşimcilerin yaptığı saldırıları genel bir salgına dönüştürmüş ve bütün Kuzey Kaliforniya Kızılderililerinin toplucu öldürülmelerine de emsal olmuştur.

1851

Old Shasta Town
Beyaz madenciler tarafından Kaliforniya'da Old Shasta yakınlarında 300 Vintu Kızılderilinin öldürülmesi ve kabile konseyi toplantı evinin yakılması.

1851
30 Ağustos
Clark Katliamı
Cho-Cho-Co önderliğindeki Şoşoni Kızılderilileri tarafından Idaho'da Raft Nehri yakınlarında Oregon Trail güzergâhında Thomas Clark liderliğindeki bir trene saldırı düzenlenmesi ve 3 yolcunun öldürülmesi.

1852

Hynes Bay Katliamı
Teksas milisleri tarafından 50 kişilik bir Karankava Kızılderili köyüne saldırılması ve bünlardan 45 kadarını öldürmesi.

1852
23 Nisan
Bridge Gulch Katliamı
(Hayfork Katliamı)
Albay John Anderson'ın öldürülşmesine misilleme olarak, Trinity County şerifi William H. Dixon önderliğindeki 70 Amerikalı adam tarafından Kaliforniya'da Hayfork Creek ve Hayfork Vadisinde 150 Vintu Kızılderilisinin öldürülmesi.


Yontoket Katliamı
Bir grup kolluk yardımcısı yerleşimci tarafından Yontocket, Kaliforniya'da Tolova Kızılderililerinin bir yurtluğuna (Rancheria) saldırı saldırıp yakmaları ve birkaç yüz Kızılderiliyi öldürmeleri.

1853

Achulet Katliamı
Beyaz yerleşimciler tarafından Kaliforniya'da Lake Earl yakınlarındaki Tolova Kızılderililerinin bir köyüne saldırması ve 65 ilâ 150 arasında değişen sayıda Kızılderilinin öldürülmesi.

1853
1 Ekim
Fountain Green Katliamı
Ute Savaşlarının bir parçası olarak, Sanpitch Ute Kızılderilileri tarafından Fountain Green, Utah'ta 4 Mormon yerleşimcinin öldürülmesi.

1853
31 Aralık öncesi
"Ox" incident
ABD güçleri tarafından Tulare County, Kaliforniya'da Four Creeks bölgesine saldırı düzenlenmesi (subaylar tarafından "our little difficulty" ve "the chastisement they have received" olarak adlandırılan) ve "rapor edilmeyen sayıda" Kızılderilinin öldürülmesi.

1854
19 Ağustos
Grattan Katliamı
30 kişilik ABD ordu birliği detachment (taburdan küçük askeri birlik) tarafından Nebraska Territory'de 4.000 kişilik Brulé Siyu Kızılderilisinin karargahına ateş açıp reisleri Conquering Bear'ı öldürdükten sonra, Siyu savaşçıları bütün askerleri ve tercümanlarını öldürmesi.

1854
20 Ağustos
Ward Katliamı
Şoşoni Kızılderilileri tarafından batı Idaho'da Oregon Trail güzergâhında Alexander Ward konvoyuna saldırılması ve 18 - 20 kişinin öldürülmesi.

1855
22 Ocak
Klamath Nehri katliamları
Altı yerleşimcinin öldürüp bazı sığırlarının çalınmasına misilleme olarak, Beyazlar tarafından Humboldt County, Kaliforniya'da "Kızılderililere karşı yok etme savaşı" başlatılması.

1855
8 Ekim
Lupton Katliamı
Bir grup yerleşimci ve madenci tarafından Oregon'da Upper Table Rock yakınlarında Atabasklardan Tututni Kızılderililerinin köyüne gece saldırı başlatmaları ve 23 Kızılderilinin (çoğu yaşlı adam, kadın ve çocuk) öldürülmesi.

1857
8-12 Mart
Spirit Gölü Katliamı
Siyu reisi Iŋkpáduta'nın erkek kardeşi Sidominadotah ile ailesinin Henry Lott tarafından öldürülmesinin intikamı olarak, reis Iŋkpáduta önderliğinde Waȟpékhute boyundan 14 Santi Dakota Siyu Kızılderilisi tarafından kuzeybatı Iowa ile Minnesota sınır bölgesinde Okoboji ve Spirit gölleri civarında İowalı yerleşimcilerine karşı saldırı başlatılması ve 35-40 yerleşimcinin öldürülüp dört genç kadının tutsak alınması. Bu saldırı, Iowa'da yerleşimcilere yönelik son Kızılderili saldırısı olmuştur.

1857
13 Ağustos
Halloway Katliamı
Payut olduğundan kuşkulanılan bir grup atlı Kızılderili tarafından ok ve ateşli silahlarla kuzeydoğu Nevada'da Humboldt Nehri'nin başında ve yakınlarında günümüzdeki Wells'te Kaliforniya'ya gitmekte olan küçük bir yük treninin sabah şafak vakti saldırıya uğraması ve 6 yolcunun öldürülüp 3 kişinin de yaralanması. Mr. Holloway adındaki bir adam ile iki yaşındaki kızı öldürülürken karısının da kafa derisi yüzülmüş fakat sağ kalmış olsa da sonradan delirmiş ve birkaç yıl daha yaşamıştır.

1858
4 Haziran
Salt Creek Canyon Katliamı
Sanpitch Ute Kızılderilileri tarafından Nephi, Utah'ta Senpete Kanyonu'nda 5 kişilik bir Danimarkalı göçmen Mormon yerleşimciye saldırılması ve 3 erkek ile bir hamile kadının öldürülmesi. Saldırından yalnızca bir adam yara almadan kurtulmuştur.

1859
Eylül
Pit River
Beyaz yerleşimciler tarafından Kaliforniya'da Pit Nehri yakınlarındaki köylerinde 70 Açomavi Kızılderilisinin (10 adam ile 60 kadın ve çocuk) öldürülmesi.
[118]

Chico Creek
Beyaz yerleşimciler tarafından Kaliforniya'da Chico Creek deresi yakınlarındaki Maydu Kızılderili kampına saldırılması ve gelişigüzel 40 Kızılderilinin öldürülmesi.

1860
26 Şubat
1860 Viyot Katliamı
(Indian Island Massacre)
Beyaz yerleşimciler tarafından Kaliforniya'da Humboldt County'de Eureka yakınlarında günümüzde Indian Island olarak bilinen Tuluwat adasında barışçıl Viyot Kızılderililerine yönelik eşzamanlı üç saldırının birinde çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 188 Kızılderilinin öldürülmesi.

1860
7 Mayıs
Williams Station Katliamı
Saldırıya uğradıktan sonra misilleme olarak, Payut Kızılderilileri tarafından Silver Springs, Nevada'da J.O. Williams'ın sahibi olduğu Williams Station'a saldırılması ve 4 Beyazın evle birlikte yakılarak öldürülmesi. Bu katliam, Pyramid Lake Savaşı da denen 1860 Payut Savaşı'nı tetiklemiştir.

1860
18 Aralık
Pease River Katliamı
Yüzbaşı Sul Ross komutasındaki Texas Rangers tarafından Teksas'ta Foard County'deki bir Komançi Kızılderili köyüne saldırı düzenlenmesi ve önemli bir sayıda Kızılderilinin gelişigüzel öldürülmesi.

1860
9 Eylül
Otter Katliamı
Elijah Otter liderliğindeki göçmenler Oregon Trail güzergâhında muhtemelen Bannock ve Boise Şoşonileri tarafından saldırıya uğrarlar

1861

Horse Canyon Katliamı
Beyaz yerleşimciler ve müttefiği Kızılderililer tarafından Horse Canyon'daki (Round Valley, Kaliforniya) bir Wailaki köyüne saldırı düzenlenmesi ve Atabasklardan 240 Wailakinin öldürülmesi.

1861

Cookes Canyon Katliamları
Apaçi Kızılderilileri tarafından New Mexico'da Cookes Canyon civarına saldırılar düzenlemeleri ve birkaç ayda yüzlerce Amerikalı ve Meksikalıyı öldürmeleri.

1861
2 Eylül
Gallinas Katliamı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Apaçi savaşlarının bir parçası olarak, Çirikava Apaçi Kızılderilileri tarafından Confederate Arizona'da (günümüzdeki Lincoln County'de) Gallinas Dağları'nda 4 konfederasyon askerini öldürmeleri. Apaçilerin kayıpları üzerine bilgi yoktur.

1862

Upper Station Katliamı
Kaliforniyalı Beyaz yerleşimciler tarafından Round Valley, Kaliforniya'da Atabasklardan en az 20 Wailaki Kızılderilisini öldürmesi.

1862
Ağustos-Eylül
1862 Dakota Savaşı
1862 Dakota Savaşı'nın bir parçası olarak, Dakota Siyuları tarafından Minnesota boyunca 800 Beyaz yerleşimci ve askeri öldürmesi. Bu savaş sırasında ayrıca 40.000 Beyaz yerleşimci de evlerini bırakarak kaçmışlardır.[130]

1862
24 Ekim
Tonkava Katliamı
Amerikan İç Savaşı sırasında, düzensiz gerilla savaşı yürüten Birlik Kızılderililerinden (çoğunlukla Kikapu, Lenape ve Şavni) bir detachment (taburdan küçük askeri birlik) ve müttefiği Kado Kızılderilileri tarafından Kızılderili Toprakları'ndaki Tonkava Kızılderililerine karşı imha saldırısı yapılması ve 390 kişilik Tonkava nüfustan 240 kadarını öldürmesi (yalnızca kurtulabilen 150 kişiyi bırakmışlardır).

1863
29 Ocak
Bear Nehri Katliamı
Albay Patrick Connor komutasındaki ABD Ordusu tarafından Preston, Idaho yakınlarında Şoşonilerden 280 adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1863
19 Nisan
Keyesville Katliamı
Kaliforniya süvari birliği ve Amerikan milis güçleri tarafından Kern County, Kalifornyia'da 35 Tehachapi Kızılderilisi adamın öldürülmesi.

1863
24 Temmuz
Wiseman Katliamı
Yankton ve Santi Dakota Siyu olduğu sanılan bir grup Kızılderilileri tarafından Cedar County, Nebraska'da Henson ve Phoebe Wiseman çiftinin 5 çocuğunun öldürülmesi.

1863-65

Mowry Katliamları
Apaçi Kızılderilileri tarafından Arizona'da madencilik kasabası Mowry'de bir dizi saldırı düzenlenmesi ve en az 16 yerleşimcinin öldürülmesi.

1864

Bloody Tanks Katliamı
King S. Woolsey liderliğindeki bir grup Beyaz yerleşimci tarafından 19 Apaçi Kızılderilisinin "barış görüşmesi" sırasında öldürülmesi.

1864

Skull Valley Katliamı
Teğmen Monteith komutasındaki ABD askerleri tarafından Arizona'da Prescott, Arizona'nın batısındaki bir vadide bir grup Yavapai Kızılderili ailesinin tuzağa düşürülmesi ve öldürülmesi. Öldürülen sivil Kızılderililer gömülmeyip açıkta bırakıldığı için vadinin adı daha sonra Kafatası Vadisi (Skull Valley) olarak adlandırılmıştır.

1864
29 Kasım
Sand Creek Katliamı
Colorado Milis güçleri tarafından Kiowa County'de Sand Creek, Colorado'da barışsever Şayen Kızılderililerinin köyüne saldırı düzenlenmesi ve en az 160 adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1865
14 Ocak
American Ranch Katliamı
Colorado Savaşı sırasında, Şayen ve Siyu Kızılderililerinin günümüzdeki Sterling, Colorado'da bir Amerikan sığır çiftliğine (ranch) saldırı düzenlemesi ve erkek yerleşimcilerin hepsini (7) öldürüp 3 kişiyi de tutsak alması. Tutsak alınan Sarah Morris ve iki oğlu daha sonra öldürülmüştür.

1865
14 Mart
Mud Lake Katliamı
Yüzbaşı Wells komutasındaki ABD süvari birliği tarafından Winnemucca Lake yakınlarındaki bir Payut Kızılderili kampına saldırı düzenlemesi ve 32 Kızılderiliyi öldürmesi. Saldırı sırasında yalnızca bir asker hafif yaralanmıştır.

1865

Owens Lake Katliamı
Bir grup kolluk yardımcısı vigilante tarafından Kaliforniya'da Owens Lake kıyısındaki Payut Kızılderili kampına saldırı yapılması ve yaklaşık 40 adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1866

Three Knolls Katliamı
Beyaz yerleşimciler tarafından Yana Kızılderililerinin Kaliforniya'da Mill Creek deresindeki Three Knolls yerleşiminde öldürülmesi. Öldürülen 40 kişi arasında Yahilerin ve Yanaların son temsilcisi olan İşi'nin ailesi de bulunmaktadır

1866
21 Nisan
Circleville Katliamı
Circleville, Utah'ta Mormon milis güçleri tarafından kadın ve erkek 16 Payut Kızılderilisinin öldürülmesi. 6 erkek ateşli silahla vurularak öldürülmüştür ve bunların kaçmaya çalışırken öldürüldüğü iddia edilmiştir. Diğerleri (3 adam ve 7 kadın) ise boğazları kesilerek öldürülmüştür. 4 ufak çocuk ise kurtulmuştur.

1867

Aquarius Mountains
Yavapai County Ranger'ları tarafından Arizona'da Aquarius Dağları'nın güneyinde adam, kadın ve çocuk 23 Kızılderilinin öldürülmesi.

1867
2 Temmuz
Kidder Katliamı
Kansas eyaleti Sherman County'de Beaver Creek yakınlarında Şayen ve Siyu Kızılderililerinin pusu kurarak ABD 2. Zırhlı Süvari Alayından 11 asker ile onların Kızılderili kılavuzunu öldürmesi.

1868

Campo Seco
Kaliforniya'da Mill Creek deresinin kuzeyindeki bir mağarada bir grup kolluk yardımcısı Beyaz yerleşimci tarafından 33 Yahi Kızılderilisinin öldürülmesi.

1868
27 Kasım
Washita Katliamı
Kızılderili savaşları sırasında, yarbay George Armstrong Custer komutasındaki 7. Süvari Alayı tarafından Black Kettle önderliğindeki Şayenlerin köyüne uyudukları bir sırada baskın saldırı düzenlenir. General Custer raporlarında 103 (daha sonra bu rakam 140 olarak parafe edilmiştir) savaşçı ile "bazı" kadınlar ile "birkaç" çocuğun öldürüldüğünü ve 53 kadın ve çocuğun da rehin alındığını yazmıştır. Fakat, süvarinin diğer üyeleri, Kızılderili izcileri ile kırımdan kurtulan Kızılderililerin tahminleri oldukça farklıdır ve bunlara göre öldürülen erkek sayısı yalnızca 11 olup Custer'in açıkladığı 103 (sonra da 140) rakamıyla kıyaslanmayacak kadar düşüktür. Öldürülen kadın ve çocukların sayısı ise "bazı" ya da "birkaç" değil 75 gibi yüksek bir rakamdır. Üslerine dönmeden önce askerler katliam mahalinde Kızılderililere ait yüzlerce midilliyi öldürüp köyü de yakmışlardır.

1870
23 Ocak
Marias Katliamı
Binbaşı Eugene M. Baker komutasındaki ABD Ordusu tarafından Montana'da Marias Nehri yakınlarında Karaayaklar konfederasyonundaki Pikani Karaayakları kabilesinden çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 173 kişinin öldürülmesi.

1871

Kingsley Cave Katliamı
4 yerleşimcinin Kaliforniya eyaletindeki Tehama County'de 30 kadar Yahi Kızılderilisini öldürmesi.

1871
30 Nisan
Camp Grant Katliamı
Eski Tucson belediye başkanı William Oury önderliğinde 8 Amerikalı ve 48 Meksikalı ile müttefik olan 100'den fazla Pima Kızılderilisinin Camp Grant'taki Apaçilere saldırıp 100'den fazla erkek, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1871
5 Kasım
Wickenburg Katliamı
Yavapai Kızılderilileri tarafından Arizona'daki bir posta arabasına saldırmaları ve sürücüsünü öldürüp beş yolcusunu da kaçırması.

1872
Ağustos-Ekim arası
Jordan Katliamı
Görünüşe göre, Kansas eyaletindeki Middle Fork of Walnut Creek deresinde yaşayan Kızılderililerin 3 yerleşimciyi öldürüp, 1 kadını da kaçırması.

1872
28 Aralık
Skeleton Cave Katliamı
ABD askerleri ile orduya bağlı çalışan Kızılderili izcilerinin Arizona'daki Salt Nehri Kanyonu'ndaki uzak bir mağarada bulunan 76 Yavapai Kızılderilisi adam, kadın ve çocuğu öldürmesi.

1873
1 Haziran
Cypress Hills Katliamı
Çalınan atları üzerine bir anlaşmazlık sonrası, Amerikan kurt avcılarının yaklaşık 20 kadar Nakoda Kızılderilisini Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde öldürmesi.

1879
9-21 Ocak
Fort Robinson Katliamı
Reisleri Vóóhéhéve (Morning Star, Dull Knife) önderliğindeki Kuzey Şayenleri Nebraska'daki Fort Robinson askeri karakolundaki hapishaneden kaçarlar; ABD Ordusu kaçaklara aşağıda ateş açarlar ve 77 kadarını öldürürler. Ölen Şayenlerin kalıntıları 1994 yılında kabilesine iade edilir.

1879
30 Eylül
Meeker Katliamı
Ute Savaşı başlarında, Uteler ABD Kızılderili ajanı Nathan Meeker ile diğer 10 kişiyi öldürürler. Ayrıca bir askeri birliğe saldırırlar ve 13 kişiyi öldürüp 43 kişiyi de yaralarlar.

1880
28 Nisan
Alma Katliamı
Apaçi reisi Victorio önderliğindeki savaşçılar Alma, New Mexico'da yerleşimcelere saldırır. 19 Aralık 1885 günü, Apaçiler Alma yakınlarındaki 8. Süvari Alayından bir subay ile dört erini öldürürler.

1889
2 Kasım
Kelvin Grade Katliamı
Apaçilerden gözaltına alınan Apache Kid (Haskay-bay-nay-ntayl) ve çetesi Arizona'da günümüzdeki Globe yakınlarında tutukevinden kaçar ve iki şerifi öldürüp bir yerleşimciyi de yaralar.

1890
29 Aralık
Wounded Knee Katliamı
ABD 7. Süvari Alayı tarafından Güney Dakota'da Wounded Knee (Čhaŋkpé Ópi) yakınlarında Siyulardan 130 ilâ 250 arasında değişen sayılarda Minikonju ve Hunkpapa Lakotası adam, kadın ve çocuğun öldürülmesi.

1911
19 Ocak
Son Katliam
Washoe County, Nevada'da dört sığır çiftçisi bir grup Şoşoni tarafından öldürülür. 26 Şubat 1911 günü bir grup kolluk yardımcısı Amerikalı sekiz şüpheli Şoşoniyi öldürür ve dört çocuğu da esir alır.

- Medyabar, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/7016056/iste-abdnin-gormek-istemedigi-kanli-tarihi