Denize girmeyi unutacağımız günler yakındır

İlk saydıklarım Sakarya Nehri’ni etkileyen iller, ikincileri ise nehre bağlantılı sulardır.

Yıllardır Sakarya boyundaki tüm yerleşim birimleri, çöpünü bu sular aracılığı ile nehre bırakıyo

Karadeniz’e inen ve sahile vuran bu her cinsten atığı toplamak da Karasululara düşüyor.

Sanayi kuruluşlarının nehre saldıkları kimyasal atıklar nedeniyle hemen her yıl toplu balık ölümleri ne şahit oluyoruz.

Nehrin beslediği 58 bin km2’lik havza ile ilgili olarak, her ilin kendi çapında derlediği kuru bilgiler dışında hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) var mıdır?

Çevre Bakanlığı’nın Sakarya için bir ‘nehir yönetimi planından’ söz ediliyordu… Raporlar raftaki yerini almış olmalı!

Türkiye’de nehir havzalarının korunması anlamında örnek çalışmalar var. Bunlardan biri Yeşilırmak Havzası Kalkınma Programı. (YHKP)

2009 yılı Ekim ayında Karasu Belediyesi’nden iki yetkili ile Amasya’ya gitmiş ve bu programın detayları hakkında bilgi almıştık.

Eski bir DPT çalışanı olan birliğin müdürü Yelgin Mesçi, 1999’da kurulan YHKP'nın amaçlarını şöyle özetlemişti:

 “Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak. Bölgede erozyonu giderici çalışmaları yapmak; akış rejimini düzenlemek… Yeşilırmak Havzası'nda bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak.”

YHKB önce Tuna Nehri ve Karadeniz Havzalarında su kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuş olan ve Avrupa Komisyonu öncülüğünde çalışan uluslararası bir görev gücü (DABLAS) ile görüşmeler yapmış. DABLAS böyle projelere hibe fonları sağlıyor. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler hibe almak için proje yarışı içindeler.

DABLAS’ın Yeşilırmak Projesi’ni seçmesi sıradan bir tercih değil. Yelgin Mesci “YHKB Gelişim Projesi Modeli CBS altyapımızın sağlamlığı dikkate alınarak kabul gördü” demişti.

Mesci ve ekibi Yeşilırmak havzasında ne varsa; belde, köy, ev, ahır… hemen her şeyi haritalara işlemiş. Havzadaki ağaçlar bile tek tek sayılmış.

O planlamada, köylere, kasabalara, ilçelere ait atık su arıtma sistemleri, içme suyu temini de dâhil olmak üzere, önümüzdeki 35 yıl boyunca yapılması gereken altyapı yatırım projeleri vardı.

Plânın bitirilmesiyle genellikle her biri 10 milyon Avro'dan aşağı olmamak üzere kapsamdaki tüm projelerin AB fonlarından desteklenmesi bekleniyordu. Mesci, “450-550 milyon Avro hibe desteği bekliyoruz” demişti.

Dönüp kendimize bakıyoruz…

Eskişehir’in, Afyon’un, Bilecik’in, Adapazarı’nın çöpünü Karasu toplarmış...

İstanbul Ağır metal içeren Sakarya’nın suyunu içermiş…

Kimsenin umurunda değil.

Belediye başkanlarının her sezon başında ellerinde eldiven başlarında şapka, çöp toplama gösterileri soruna çözmez.

Önceki yaz denize giriş yasaklanmıştı. Nedeni bir türlü açıklanmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün hastanemizdeki uzmanlara susun emri verdiğini duymayan mı kaldı?

Karasu’daki kanalizasyon arıtma tesisi kaç nüfusa yeter? Deniz dibine deşarj sistemi var mı?

Son yıllarda kıyılarımızda deniz yosunu peydahlandı. Nedir bunun kaynağı, bilen, soran, araştıran var mı? Başımıza felaket gelince mi bağırıp çağıracağız?

Sorunları halının altına süpürmeyi çözüm görenlere sesleniyorum.

Sakarya Havzası bir koruma planına alınmasın, 5-10 yıl içinde bu sahillerde denize girmeyi unutacağız.

Demişti dersiniz…   

Cihan ERSÖZ Karasuhaber.com

- Medyabar, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/7288347/denize-girmeyi-unutacagimiz-gunler-yakindir