İşçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

Samet Çağlayan
Samet Çağlayan

İşçiler, yaptıkları iş esnasında sağlık ve güvenliklerini tehlikede gördükleri bir durumda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 13. Maddesi gereği çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir.

Öncelikle bu kanun ne diyor aynen ona bir bakalım…

6331 Sayılı Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Çalışmaktan kaçınma hakkı

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kanunda yazılanları daha basit bir dille açıklayacak olursak işçiler kendilerini tehlikede gördükleri bir durumda amirlerine durumu bildirerek güvenlik önlemleri alınıncaya kadar o işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir.

Örnek verecek olursak çatıya çıkmanız istendi yani yüksekte çalışmanız gerekiyor fakat emniyet kemeri, güvenlikli iskele, platform, yaşam hattı gibi yüksekte güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlayacak güvenlik ekipmanları mevcut değil yani hayati bir tehlike söz konusu yüksekten düşebilirsiniz, oraya çıkmama hakkına sahipsiniz hatta net bir şekilde söylüyorum, çıkmayın. Yine net bir şekilde söylüyorum. Hiç kimse sizi yükseğe güvenliksiz bir şekilde çıkmaya zorlayamaz, bu sebeple size bir yaptırım uygulayamaz, işten çıkaramaz, maaşınızdan kesemez. Eğer ki bu haksız yaptırımların bir tanesini uygulamaya kalkarsa bunun kat ve katını hem tazminat olarak alırsınız hem de işveren bu işin cezasını ayrıyeten bakanlığa öder.

Emniyet kemersiz sizi yükseğe çıkmaya zorlayan kişi kimse gelsin kendisi çıksın yukarı. Bir emniyet kemeri temin etmek ne pahalı ne zor bir işlem değil.

Artık bu konuları aşmamız gerekiyor. İş güvenliği her zaman dediğim gibi bir kültür ve bu sadece işçileri değil işverenleri, devleti belediyeleri, herkesi kapsayan bir kültür. Siz yükseğe emniyet kemeri takmadan çıktığınız sürece hem kendi hayatınızı tehlikeye atmış olacaksınız, hem de işveren emniyet kemeri alma gereksinimi duymamaya devam edecek. O sebeple bazı şeylerin değişmesi için sadece konuşmak değil icraatta önemli.

Bakın devletimiz 13.madde’de bu hakkı işçilere vermiş. Hayatını tehlikede gördüğün bir durumda kendini tehlikeye atma, çalışmama hakkını kullan, arkanda ben varım demiş. Hangi iş bizim hayatımızdan daha önemli, hangi işin yetişmesi çocuklarınızı yetim bırakmaktan, muhtaç bırakmaktan daha önemeli. Artık, bana bir şey olmaz demeyi bir kenara bırakın.

Gaz kaçağı var çalışma, frenler tutmuyor çalışma, patlama riski var çalışma, elektrik kaçağı var çalışma, inşaattasın asansör, şaft, kat boşlukları kapatılmamış çalışma, emniyet kemerin yok çalışma, kaynak yapacaksın kaynak gözlüğü, maskesi yok çalışma, liftin bakımları yapılmamış çalışma, altına girme, bu gibi kendini tehlikede gördüğün bir durumda güvenli bir bölgeye git amirlerine haber ver ve güvenlik önlemleri alınıncaya kadar bekle!

Çalışmama hakkınızın olduğunu bilin. İşverenlerimiz bu konuda belli bir kültür seviyesine ulaşmış durumdalar yani büyük oranda gerekli güvenlik önlemlerini ve ekipmanlarını temin etmektedirler. Aynı şekilde temin edilen güvenlik ekipmanlarını kullanmamakta ısrar eden işçileri de işverenler, isterse 30 yıllık sigortalı çalışan olsun, iş güvenliği kurallarına riayet etmemekten tazminatsız işten çıkarma hakkına sahiptir. Hatta net bir şekilde işverenlere de bir tavsiyede bulunayım. Bu şekilde iş güvenliği kurallarını önemsemeyen örneğin kulaklık takması zorunlu olduğu alanda, ikaz edildiği halde kulaklığını takmamakta ısrar eden işçilerden kurtulun. Eninde sonunda başınızı belaya sokacaktır. Çünkü yasa işveren kulaklık almaktan ve aynı zamanda taktırmaktan da sorumludur diyor. Yani işveren olarak sadece kulaklık almak yetmiyor işçinin takması da işverenin sorumluluğunda. O zaman kulaklığını takmamakta ısrar eden çalışana katlanmak zorunda değilsiniz. O çalışandan kurtulun ki bazı şeyler değişmiş olsun, örnek olsun. Böylelikle iş güvenliği kültüründe bir adım yukarı çıkmış oluruz.

İş güvenliği kültüründe sorumluluk hepimizin. Bir şey olmaz demeyi bir kenara bırakıp tüm toplum olarak ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ demeyi alışkanlık haline getirmeliyiz.

- Medyabar, Samet Çağlayan tarafından kaleme alındı
https://medyabar.com/makale/7741053/samet-caglayan/iscilerin-calismaktan-kacinma-hakki-nedir