Muhtarlardan 20 maddelik talep!

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, kent genelindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla ilgili olarak 20 maddeden oluşan taleplerini sıralayarak, muhtarların yasal yetkilerinin arttırılmasını talep etti.

Başkan Erdem, muhtarların taleplerini şu şekilde sıraladı:

1- 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 9. maddesi: Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; Bu bölümün aşağıdaki şekilde değişmesini talep ediyoruz.

a)Bütçe imkanı ölçüsü yerine; Her yıl BELEDİYE bütçesine konur, somut ifade ile düzeltilmesi.

b) Aynı yardım ve desteği sağlar, ibaresinin yanına NAKDİ kelimesinin eklenmesini talep ediyoruz.

Bu talep Muhtarlık bürolarının; Elektrik, Su, İnternet, Kırtasiye, Isınma, İkram ve TEMSİL giderleri vb. ihtiyaçlarının giderilmesinde, Belediyelerin ZORUNLU ve daha güçlü destek olmasına katkı sağlar.

2- MUHTARIN GEÇİCİ Olarak Görevinden Ayrılması Durumlarında: İzin ve rapor gibi durumlarda mülki idare amirince yerine görevlendirilen muhtar vekiline (AZA) ÖDENEK verilmektedir. Bu durumda RAPORLU veya HASTANEDE uzun süreli yatmakta olan MUHTAR, ekonomik olarak zor durumda kalmaktadır. Bu konunun yasal bir düzenleme ile düzeltilmesini talep ediyoruz. Hastanede yatan veya Raporlu olan Muhtarlarımıza ödeneklerinin, çalışanlar gibi SGK tarafından veya uygun olan bir KURUM tarafından verilmesini; TÜM MUHTARLARIMIZ adına talep ediyoruz.

3- Muhtarlarımızın da Memur veya SGK çalışanları gibi senede 1 (BİR) AY ÜCRETLİ İZİN hakkının olmasını talep ediyoruz.

4- Son günlerde gündeme gelen Muhtarlık Seçimlerinin Yerel Seçimlerden “Ayrı-Önce veya Sonra Yapılmasıyla” ilgili Bizim görüşümüz: Yerel Seçimler ile BİRLİKTE Yapılması ayrıca MUHTAR ve AZA seçimlerinde de ADAYLIK usulü olması ve İLÇE SEÇİM KURULLARINA müracaat edilerek liste ile seçmene sunulmasını ve MUHTAR OY SANDIĞININ ayrı olmasını talep ediyoruz. Örneğin; BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ Seçimlerinde olduğu gibi veya imkanı varsa Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi birleşik oy pusulasında her muhtar adayının isimler ile birlikte resimlerinin olması seçimin daha şeffaf ve sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.

Muhtarlık seçimlerinde adayların kendilerini tanıtan AFİŞ ve BROŞÜRLER için kısıtlamanın olmaması.

5- En az 2 (iki) dönem MUHTARLIK yapmış olanlara; DEVLET memurlarına verilen ve Halk arasında YEŞİL PASAPORT denilen HUSUSİ PASAPORT verilmesini talep ediyoruz.

6- Muhtarlarımızın diğer Kamu Görevlileri gibi, verdikleri evraklarda E-İMZA kullanabilmelerini talep ediyoruz.

7- Özellikle MUHTAR-VATANDAŞ Arasında Sorunlara Sebep Olan TEBLİGATLAR Konusunda Yükü Hafifletmek Anlamında TRAFİK CEZALARI Ve HGS (Otoban-Köprü Geçiş) Cezalarının Tebliği Bir Kanunla ARAÇ Sahibine MESAJ Veya Mail Yoluyla Yapılması, Ayrıca Görevini Suistimal Eden Tebliğ Memurlarına Engel Olmak İçin Maddi Bir Yaptırım Yapılması. ÖRNEK: Muhtarlarımızın PTT Müdürlüklerinden Gelen Ve TASDİK Ettikleri Her TEBLİGAT Karşılığı Tespit Edilecek Bir ÜCRET Ödenmesini talep ediyoruz.

8- Demokratik Olarak Tek Seçimin Yapılarak Göreve Gelen Muhtarlarımızın Belediye Meclis Üyesi Olması veya Mahalle Muhtarlarımızın Kendi Mahallelerinde Belediyeleri tarafından Yapılacak Her Türlü İmar Değişikliği, Park - Bahçe ve Diğer Hizmetlerde Görüşünün Alınması ve Belediye Meclisinde de Söz ve Oy Hakkı olmasını talep ediyoruz.

9- Statüsü Değişen Tüm Köylerin Tek Kararla Eski Statüsüne ( KIRSAL MAHALLEYE ) Kavuşması Sağlanmalı, Bu Sıkıntının Ülkemizde Olduğunu İfade Ederek, Acilen Bir Çözüme Kavuşturulmasını Talep Ediyoruz.

10- BÜYÜKŞEHİR YASASI İle Mahalleye Dönüştürülen ve Şehirlerden Uzak Olan Köylerde Yaşayan Vatandaşlarımızın Mağduriyetinin Önlenmesi İçin; Yasadan önce KÖY statüsünde olan Muhtarlarımıza NİKAH Kıyma Yetkisinin Tekrar Verilmesini, Ayrıca Aynı Yetkinin BELEDİYE NİKAH MEMURLARININ Yoğunluğunun Azaltılması ve Vatandaşlarımıza Hizmetin Daha Çabuk Sağlanması Anlamında MAHALLE Muhtarlarına da NİKAH KIYMA Yetkisinin Verilmesini Talep Ediyoruz. Bütçeden pay alınabilmesi için Mahallelere TÜZEL kişilik kazandırılması.

11- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2000/41 Sayılı Genelgesi Gereği ÖLÜ DEFİN RUHSATI Verecek Olanların, En Büyük Mülkiye Memuru Tarafından Tayin ve İlan Olunacaktır Uyarınca; Tabip Temin Edilemediği Durumlarda, Zaruret ve Lüzumu Halinde, Bahse Konu Mahallelerde Vuku Bulan ve Adli Vaka Kapsamında Olmayan Ölümlerle İlgili Olarak Ölüm Belgesi Düzenlemek Üzere MUHTARLARIN Yetkilendirilmesini Talep Ediyoruz.

12- Muhtar Ödeneklerinin en az ASGARİ ÜCRET Düzeyinde olması. 3-4 yıl önce Muhtarlar belirlenen ücretin yaklaşık 200TL üzerinde ödenek alıyorduk. Şimdi ise Ocak/ 2021 yılında Asgari Ücret 2825TL Muhtar Ödeneği ise 2426TL’dir. Yani şu an bırakın asgari ücretin üzerinde almayı 400TL altında ücret alıyoruz.

13- Kanunların arasına bölük pörçük yerleştirilmiş yaklaşık 80 yıllık Köy ve Mahalle Muhtarlarının Yetki ve Sorumluluklarının GÜNCEL Şartlara Uygun olarak MUHTARLIK KANUNU yapılmasını talep ediyoruz.

14- Bütün ilçelerde her muhtarın mecburen üye olduğu illerde de bu derneklerin bağlı olduğu 81 ilde de FEDERASYON olarak örgütlenerek Genel Merkezi Ankara da olan, MUHTARLAR BİRLİĞİNİN kurulmasını talep ediyoruz.

15- Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakıflarında Yetkililerinin Kullandığı SOYBİS Sisteminin her Mahalle Muhtarına da (Kendi Mahallesinde sınırlı kalmak şartı ile ) Açılmasını talep ediyoruz.

16- Nüfusu Kalabalık olan Mahallelerde Muhtarlarımıza Yardımcı Eleman verilmesini talep ediyoruz.

17- Muhtarlarımız Köy ve Mahallesinin işlerini görmek üzere kendilerine ait özel araçlar ile hizmet etmektedirler. Bunun için Muhtarlarımızın görevde olduğu süre içerisinde özel otomobil satın aldığında bir kereye mahsus ÖTV alınmaması.

18- Muhtarların; muhtar olmadan evvel SSK’dan ödediği primleri varsa; mevcut haklarını kaybetmemek adına Muhtarlarımızın 4/a emekli şartları daha yakın olanların, Muhtar Bağkur-u yerine, SSK primi olarak karşılamasını talep ediyoruz.

19- MUHTARLAR, ULAŞTIRMA Bakanlığı ile BELEDİYELERE, Belediyeler tarafından kurulan Şirketlere, Birlik, Müessese ve İşletmelere veya BELEDİYELER tarafından yetki verilen Özel Şahıs ve şirketlere ait ŞEHİRİÇİ Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz olarak GÖREVLERİ süresince yararlanır.

20- Yalnız SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ Tarafından Yapılan Biz SAKARYALI Muhtarların Ve Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunulan SEMOS (SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRONİK MUHTARLIK OTOMASYON SİSTEMİNİN BAKANLIKÇA GÜNCELLENMESİNE MÜSAADE EDİLMESİ) ve bu Programın ÖRNEK alınarak Ülkemizdeki Tüm Belediyelerde de uygulamasını sağlamak TÜRKİYE de ki diğer TÜM MUHTAR arkadaşlarımız ve Vatandaşlarımız adına Talep ediyoruz.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/8059984/muhtarlardan-20-maddelik-talep